Motivace a odměňování pracovníků

Interdrought2020.com Motivace a odměňování pracovníků Image
Motivace a odměňování pracovníků je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Urban. Přečtěte si s námi knihu Motivace a odměňování pracovníků na interdrought2020.com
Jsou vaši zaměstnanci málo výkonní a iniciativní? Chcete své zaměstnance motivovat, ale nevíte jak? Přijde vám finanční forma motivace už v dnešní době málo? Zkušený a úspěšný autor vám v knize poradí, jak kombinovat finanční i nefinanční motivaci a zda lépe funguje pozitivní či negativní motivace. Zjistíte, jak posílit ducha celého týmu a jaké jsou nejčastější motivační chyby vedoucích. Publikace spojuje manažerské, psychologické a ekonomické přístupy k motivaci pracovníků. Prozradí vám, jaké jsou přínosy zaměstnaneckých benefitů, jak delegovat pravomoci, zadávat úkoly, hodnotit výsledky apod. Cílem je ukázat, jak na základě účinné a správně zaměřené motivace získat od svých spolupracovníků to nejlepší. Kniha je určena především manažerům, studentům manažerských oborů, vedoucím týmů a personalistům.

NÁZEV SOUBORU: Motivace a odměňování pracovníků.pdf

AUTOR: Jan Urban

ISBN: 9788027102273

VELIKOST SOUBORU: 1,11 MB

STÁHNOUT ČÍST

odmĚŇovÁnÍ pracovnÍkŮ, jejich motivace a stimulace remuneration of workers, their motivation and stimulation bakalÁŘskÁ prÁce bachelor's thesis autor prÁce petr bureŠ author vedoucÍ prÁce ing. marie staŇkovÁ, ph.d. supervisor brno 2010

3 MOTIVACE, STIMULACE PRACOVNÍKŮ. 3.1 Po prostudování této kapitoly byste měli znát: • Co je to motivace, stimulace, motiv • Význam forem motivace a stimulace • Elementární povdomost o formách personálního ě řízení • Základní povědomost o jedné typologii organizace • Implementovat základní prvky motivace a ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY