Maturita - Dejepis

Interdrought2020.com Maturita - Dejepis Image
Hledáte knihu Maturita - Dejepis? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2007 a autorem je Janka Hečková? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
OBSAH:DEJINY PRAVEKUVymedzenie pojmu. Doba kamenná. Slovensko v dobe kamennej.DEJINY STAROVEKUVymedzenie pojmu. Staroveký Východ. Počiatky európskej civilizácie. Staroveké dejiny Grécka. Ríša Alexandra Macedónskeho. Rímska ríša.EURÓPA V OBDOBÍ MLADŠIEHO PRAVEKU A NA PRAHU HISTÓRIEDoba bronzová. Doba železná. Doba rímska. Slovensko v mladšom praveku a na prahu histórie.STREDOVEKÚsvit Európy - veľké sťahovanie národov. Frankovia. Byzancia. Arabi. Cirkev a spoločnosť v ranom stredoveku. Križiacke výpravy. Kultúra raného stredoveku. Zrod centralizovaných monarchií v Európe. Spoločnosť rozvinutého stredoveku. Stredoveké mesté a univerzity. Pokusy o obrodu cirkvi. Osmanská expanzia. Gotická kultúra.DEJINY STREDOVEKÉHO SLOVENSKASamova ríša. Veľká Morava. Slovensko súčasťou uhorského štátu. Sociálna štruktúra stredovekého uhorského štátu. Politický a hospodársky vzostup Uhorska. Vznik a rozvoj stredovekých miest. Baníctvo a slovenské banské mestá. Remeselná výroba a obchod.NOVOVEKZámorské objavy - európska expanzia. Humanizmus a renesancia. Reformácia a proti reformácia. Nizozemská revolúcia. Tridsaťročná vojna (1618-1648). Baroková kultúra. Anglická revolúcia (1640-1660). Storočie Ľudovíta XIV. Politika Petra I. Veľkého v Rusku (1696-1725). Vojna o španielske dedičstvo (1701-1714). Vojna o rakúske dedičstvo (1740-1748). Sedemročná vojna (1756-1763). Dejiny USA v 18. a 19. storočí. Veľká francúzska revolúcia. Napoleonské obdobie vo Francúzsku (1799-1814). Viedenský kongres. Storočie liberalizmu, konzervativizmu, nacionalizmu a socializmu. Krymská vojna (1853-1856). Revolučný rok 1830. Revolučný rok 1848. Zjednotenie Talianska . Zjednotenie Nemecka. Nová mapa Európy - vznik aliancií.SLOVENSKO V OBDOBÍ NOVOVEKUNa prahu novoveku (1526-1711). Habsburgovci na uhorskom tróne. Stavovské povstania. Reformácia a proti reformácia. Obdobie reforiem (1711-1790). Formovanie moderného slovenského národa. Revolučné roky meruôsme. Neoabsolutizmus - bachovský absolutizmus (1849-1859). Na ceste k ústavnosti. V znamení memorandového a matičného pohybu. Memorandum národa slovenského. Rakúsko-uhorský dualizmus.SVET V 20. STOROČÍNa ceste k 1. svetovej vojne. Vznik versailleského systému. Rusko, sovietske Rusko, ZSSR - budovanie komunistického monopolu moci. Rozkvet USA. Fašizmus - nový fenomén na politickej scéne. Čína. Japonsko. Medzinárodné vzťahy v 20. rokoch. Medzinárodné vzťahy v 30. rokoch. 2. svetová vojna. Veľká trojka a problémy povojnového sveta. Studená vojna. Svet mimo Európu.SLOVENSKO V 20. STOROČÍSituácia pred 1. svetovou vojnou. 1. svetová vojna. Vznik Československej republiky. Slovensko v I. ČSR. Slovensko v II. ČSR. I. Slovenská republika (1939-1945). Protektorát Čechy a Morava. Slovensko po 2. svetovej vojne.CHRONOLÓGIA

NÁZEV SOUBORU: Maturita - Dejepis.pdf

AUTOR: Janka Hečková

ISBN: 8085471671

VELIKOST SOUBORU: 1,74 MB

STÁHNOUT ČÍST

YouTube Premium. Get YouTube without the ads. Rating is available when the video has been rented. This feature is not available right now. Please try again later. Published on Apr 26, 2017 ...

Poradenství v přípravě ke studiu. AMOS - KamPoMaturite.cz, s.r.o. Dukelských hrdinů 21 Praha 7 170 00. [email protected] +420 222 943 511

SOUVISEJÍCÍ KNIHY