Založení a řízení společnosti

Interdrought2020.com Založení a řízení společnosti Image
Trávit čas knihou Založení a řízení společnosti! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Založení a řízení společnosti a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikace i CD-ROM jsou určeny zejména jedincům (nebo skupinám), kteří se rozhodují nebo rozhodli založit firmu – právnickou osobu podle obchodního zákoníku. V této publikaci zájemci získají praktickou „kuchařku“ obecných a legislativních kroků a postupů při zakládání společnosti. Cílem publikace je provést podnikatele celým podnikatelským procesem až po rozjezd firmy v počátcích podnikání. Projde tedy fázemi rozhodování, zda se stát podnikatelem, přípravou podnikatelského plánu, vlastním procesem zakládání společnosti, hledáním zdrojů financování a řízením úvodních fází života podniku. Jedná se o velice hutnou knihu, která dává čtenáři možnost vybrat si, co potřebuje pro své potřeby.

NÁZEV SOUBORU: Založení a řízení společnosti.pdf

AUTOR: Marek Mihalisko

ISBN: 802510592X

VELIKOST SOUBORU: 9,13 MB

STÁHNOUT ČÍST

Rozvrhy řízení o pozůstalosti; ... Dva kolegové chtějí začít společně podnikat, rozhodli se pro založení společnosti s ručením omezených. Společnost potřebují založit rychle, protože na ně čeká už první obchodní případ. Zvažují, zda koupit už založenou společnost od firmy, která se prodejem „hotových ...

Založení společnosti; Vznik společnosti; Založení společnosti: A, společenskou smlouvou - podepsanou všemi společníky a notářský ověřenou B, zakladatelskou listinou - notářský ověřenou, může-li ze zákona založit 1 zakladatel

SOUVISEJÍCÍ KNIHY