Založení a řízení společnosti

Interdrought2020.com Založení a řízení společnosti Image
Trávit čas knihou Založení a řízení společnosti! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Založení a řízení společnosti a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikace i CD-ROM jsou určeny zejména jedincům (nebo skupinám), kteří se rozhodují nebo rozhodli založit firmu – právnickou osobu podle obchodního zákoníku. V této publikaci zájemci získají praktickou „kuchařku“ obecných a legislativních kroků a postupů při zakládání společnosti. Cílem publikace je provést podnikatele celým podnikatelským procesem až po rozjezd firmy v počátcích podnikání. Projde tedy fázemi rozhodování, zda se stát podnikatelem, přípravou podnikatelského plánu, vlastním procesem zakládání společnosti, hledáním zdrojů financování a řízením úvodních fází života podniku. Jedná se o velice hutnou knihu, která dává čtenáři možnost vybrat si, co potřebuje pro své potřeby.

NÁZEV SOUBORU: Založení a řízení společnosti.pdf

AUTOR: Marek Mihalisko

ISBN: 802510592X

VELIKOST SOUBORU: 5,96 MB

STÁHNOUT ČÍST

Akciová společnost je druh korporace, jejíž základní kapitál se neskládá z (nehmotných, abstraktních) podílů, ale z akcií, což jsou cenné papíry (nebo zaknihované cenné papíry) tento podíl představující.Vlastníci akcií (akcionáři) mají právo podílet se na řízení společnosti, právo na podíl na zisku a související práva a povinnosti.

Kniha + CD ROM : Založení a řízení společnosti - Koráb, Vojtěch; Mihalisko, Marek ; Publikace je zacílena na ty z nás starší 18 let, bezúhonné, právně způsobilé, kteří se chtějí pustit do vzrušujícího dobrodružství, jakým je podnikání. Kniha povede čtenáře krok za krokem k cíli, jímž ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY