Sociologie organizace

Interdrought2020.com Sociologie organizace Image
Hledáte knihu Sociologie organizace? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Eliška Novotná? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Vydejme se společně na cestu sociologického poznávání. Knížka, kterou držíte v rukou, nás vede do světa, jehož jsme tvůrci: do světa organizací. Jejich význam rostl spolu s civilizačním vývojem a dnes si neumíme svůj každodenní život bez nich představit. Budeme poznávat organizace jako formální sociální útvary, ve kterých je vykonávána moc (nebudeme v nich tedy věnovat pozornost neformálním sociálním skupinám). Cestu začneme otázkou "Co to jsou ty organizace?", na níž budeme hledat odpověď v úvahách o sociálním konstruování reality. Odpověď nám umožní tázat se "Proč tady jsou ty organizace?" a uvažovat poté o jejich nejvýznamnějších znacích. Třetí milník na cestě vytyčíme položením otázky "Co to v těch organizacích dělají?" a odpovědi nás vrátí na začátek naší cesty, k aktérovi. V jeho mysli organizace začíná a končí, jeho aktivitami žije. Poslední metou na naší cestě bude naznačení možnosti hledání odpovědi na otázku "Co ty organizace mezi sebou mají?", kterou opustíme mikrosvět organizace a nakročíme do světa organizací, do jejich rozmanitosti a rozmanitosti jejich vztahů. Pro snazší pochopení procesů a vztahů, na které je kladen v celé knížce důraz, je každá kapitola doplněna schématy a cvičeními. Otázky v jejím úvodu povzbuzují čtenáře k uvažování a poskytují mu tak v jejím závěru příležitost nejen ověřit si získané znalosti, ale vytvořit si i vlastní odpovědi. Pokud se čtenář oné příležitosti chopí a vlastní uvažování ho dovede k vlastním otázkám a pochybnostem, pomůže mu tato knížka prožívat ve světě organizací jeho každodennost.

NÁZEV SOUBORU: Sociologie organizace.pdf

AUTOR: Eliška Novotná

ISBN: 9788024724287

VELIKOST SOUBORU: 6,40 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kurs je koncipován jako základní uvedení do problematiky sociologie organizace. Nejprve je představena historická dimenze sociologie organizace a náhledu na fungování organizací. Současně budou představovány nové organizační architektury, které se vztahují (tj. navazují, nebo naopak stojí v protikladu) k probíraným ...

6.1.2 Rozhodnutí o snížení stavu - důvody organizace, klady a zápory 6.1.3 Hromadné propouštění, individuální propouštění, přirozené odchody 6.1.4 Vliv propouštění na ty, kdo zůstali 6.1.5 Adaptace organizace na snižování stavů 6.1.6 Snižování stavů a reakce propouštěného zaměstnance

SOUVISEJÍCÍ KNIHY