Mononeuropatie

Interdrought2020.com Mononeuropatie Image
Mononeuropatie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Edvard Ehler. Přečtěte si s námi knihu Mononeuropatie na interdrought2020.com
Problematika mononeuropatií je společným zájmem mnoha oborů medicíny a z pohledu komplexní diagnostiky, léčby (medikamentózní i chirurgické) a následné rehabilitace vyžaduje interdisciplinární přístup. I když se mononeuropatiemi nejvíce zabývají neurologové, je překvapující, kolik lékařů jiných oborů (praktičtí lékaři, ortopedi, neurochirurgové, traumatologové, rehabilitační lékaři) se alespoň po určitou dobu snaží tyto nemocné diagnostikovat a léčit.Při setkání s konkrétním klinickým případem mononeuropatie však lékař brzy zjistí, že se ke stanovení diagnózy (která má určitou lokalizační a funkční úroveň) i léčebného plánu nezbytně potřebuje další znalosti. Potřebné informace o anatomii, fyziologii, klinickém vyšetření, pomocných vyšetřovacích metodách (včetně elektrofyziologických a zobrazovacích), o léčbě (včetně operační), rehabilitaci a prognóze jsou k dispozici v různých učebnicích a speciálních monografiích těchto mnoha medicínských oborů. V české odborné literatuře však dosud neexistuje dostatečně rozsáhlá publikace, která by zachytila alespoň základní body celé problematiky mononeuropatií. A pávě potřeba komplexního mnohaúrovňového pohledu na mononeuropatie byla podnětem k napsání této monografie. Je určena širší lékařské veřejnosti, tedy nejen neurologům či elektromyografistům, ale také chirurgům, rehabilitačním lékařům, praktickým lékařům a dalším zájemcům.Aktuálnost monografie je podmíněna jak komplexním pojetím celého problému mononeuropatií v rovině praktické i teoretické, tak i prudkým rozvojem poznatků zvláště v diagnostickém a léčebném přístupu. V průběhu poslední dekády došlo k novým objevům a již i praktickému využití, a to zejména ve zobrazovacích metodikách (MR až MR-neurografie, CT), genetická diagnostika (např. hereditární neuropatie s tendencí k tlakovým obrnám, hereditární neuralgická amyotrofie) i chirurgické přístupy (např. endoskopické operace úžinových syndromů).MUDr. Edvard Ehler

NÁZEV SOUBORU: Mononeuropatie.pdf

AUTOR: Edvard Ehler

ISBN: 8072621254

VELIKOST SOUBORU: 4,19 MB

STÁHNOUT ČÍST

11. Klinicky významné mononeuropatie - úžinové sy velmi častý 12. Polyneuropatie heredodegenerativní vzácný V současné době je rozlišováno celkem sedm typů hereditárních polyneuropatií, většina z nich je vzácných. Největší klinický význam má tzv. Peroneální svalová atrofie (Charcot-Marie-Tóoth).

subtypy - mononeuropatie, mononeuropatia multiplex, polyneuropatie, plexopatie - má svůj diagnostický význam (England a Asbury, 2004). Mononeuropatie vznikají na podkladě fokál-ní léze jednoho periferního nervu. Nejčastějšími příčinami je trauma, zevní komprese či úžinový syndrom. Zdaleka nejčastěji se jedná o syndrom

SOUVISEJÍCÍ KNIHY