Kapitoly z filosofie výchovy

Interdrought2020.com Kapitoly z filosofie výchovy Image
Trávit čas knihou Kapitoly z filosofie výchovy! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Kapitoly z filosofie výchovy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Kniha je určena studentům humanistiky, ale i studentům pedagogických fakult a všem zájemcům o problémy filosofie výchovy. Cílem je ukázat základní etapy vývoje filosofických přístupů k výchově. Práce si neklade za cíl stát se vyčerpávajícím přehledem tohoto vývoje, ten je ukázán na názorech vybraných myslitelů, kteří výrazně přispěli k evropskému porozumění výchovným problémům. První část je věnována počátkům filosofie výchovy, jak se formovaly v díle Sokratově, Platónově a Aristotelově. Středověké pojetí výchovy je představeno na učení Augustinově, Abelardově, Tomáše Akvinského, Maimonidově. Další části jsou zaměřeny na myslitele 19. a 20. století, přičemž není opomenut ani přínos myslitelů českých. Kniha chce být jakýmsi úvodem do světa idejí, které formovaly evropskou vzdělanost.

NÁZEV SOUBORU: Kapitoly z filosofie výchovy.pdf

AUTOR: Dagmar Demjančuková

ISBN: 8086473562

VELIKOST SOUBORU: 10,30 MB

STÁHNOUT ČÍST

VYBRANÉ KAPITOLY Z DIDAKTIKY LITERÁRNÍ VÝCHOVY Jaroslav Vala OBSAH 1 Umělecká literatura a její recepce ve školním prostředí 4 1.1 Literární text a proces čtení 4 1.2 Metodické přístupy k literární výchově 7 1.3 Chronologické a ţánrové pojetí učiva 7 1.4 Literatura na základní škole očima jejích absolventŧ 8 ...

Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > F > Filozofie výchovy.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY