Matýskova matematika pro 5. ročník 2. díl

Interdrought2020.com Matýskova matematika pro 5. ročník 2. díl Image
Matýskova matematika pro 5. ročník 2. díl je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Matýskova matematika pro 5. ročník 2. díl na interdrought2020.com
Matýskova matematika pro 5. ročník se podobně jako v případě 4. ročníku skládá ze tří učebnic a tří pracovních sešitů. K jednotlivým učebnicím a pracovním sešitům jsou vytvářeny i multimediální interaktivní učebnice (MIUč+), včetně žákovských licencí tak, aby žáci v případě zájmu mohli probíranou látku procvičovat zábavnou interaktivní formou i na domácích počítačích nebo tabletech. K učebnicím vydáme i metodické průvodce.Podobně jako v předchozích ročnících je v učebnicích systematicky graficky rozlišováno základní vyvozené učivo včetně defi nic, úkoly k procvičení a příklady k průběžnému opakování. Novinkou je zařazení obtížnějších logických úloh, s jejichž obdobou se žáci mohou setkat např. při srovnávacích testech nebo při příjímacích zkouškách na gymnázia. U tohoto typu úloh je nejprve po jednotlivých krocích řádně vysvětleno možné řešení vzorové úlohy a následně jsou zařazeny obdobné příklady pro samostatné řešení. Předkládané postupy řešení využívají výhradně matematické dovednosti, které si žáci již osvojili, a tak se na první pohled obtížná úloha stává řešitelnou. Učebnice jsou doplněny kresbami, které úsměvnou formou doplňují probírané učivo.Druhý díl matematiky je koncipován tak, že od samého počátku je učebnice prokládána stránkami, které se zabývají závěrečným opakováním učiva matematiky za celý první stupeň, aby si žáci mohli látku opakovat průběžně a komplexně.Stejně jako v 1. díle jsou i ve 2. díle zařazeny nadstandardní úlohy. Nová látka žáky seznamuje zejména s velkými čísly (miliony, miliardy) a početními operacemi v rámci tohoto číselného rozsahu. Zvláštní pozornost je věnovaná práci s grafy a převodům jednotek.

NÁZEV SOUBORU: Matýskova matematika pro 5. ročník 2. díl.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788072899586

VELIKOST SOUBORU: 3,52 MB

STÁHNOUT ČÍST

Recenze produktu Matýskova matematika pro 5. ročník, 2. díl - Pracovní sešit Tento produkt nemá ještě žádnou recenzi. Buďte první, kdo ji napíše.

Matýskova matematika pro 5. ročník se podobně jako v případě 4. ročníku sk...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY