Střety legitimit v Evropské unii

Interdrought2020.com Střety legitimit v Evropské unii Image
Střety legitimit v Evropské unii je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Venclík. Přečtěte si s námi knihu Střety legitimit v Evropské unii na interdrought2020.com
Monografie se věnuje legitimitě Evropské unie a evropské integrace, která je v posledních desetiletích ve středu zájmu evropských integračních studií.V první části autor rozebírá pojem legitimity a některé teoretické příspěvky týkající se legitimačního deficitu EU. V druhé části, při analýze jednotlivých modalit legitimity v EU, vychází z té partie současné demokratické teorie, která se zabývá pojmem a fungováním demokratické reprezentace. Rámcem je převzatá mechanicko-prostorová metafora čtyř modalit („vektorů“) legitimity (legitimace): legitimity nepřímé, parlamentní, technokratické a procedurální. Autor si všímá jejich vzájemné nevyváženosti v období po přijetí Lisabonské smlouvy.Hlavní tezí knihy je, že deficit legitimity EU je především deficitem demokratické reprezentace, přičemž bez plnohodnotné reprezentace se na evropské úrovni nelze obejít. Demokratické rozhodování na „národní“ a „nadnárodní“ úrovni nestojí proti sobě v logice hry s nulovým součtem. Etablování substantivní demokratické reprezentace je institucionální problém. Řešení nespočívá jen v prostém přidávání pravomocí Evropskému parlamentu (popřípadě Komisi). Stejně tak jde o jeho složení a fungování, zejména v legislativním procesu. Neobejde se bez viditelného politického soupeření v evropských otázkách, větší informovanosti a stále přítomné interakce zvolených zástupců s veřejností.Současná podoba (a praxe) evropských institucí však neskýtá pobídky pro rozvinutí plnohodnotné reprezentace. Její potřeba přitom v posledních letech zejména v souvislosti s krizí eurozóny vzrostla.

NÁZEV SOUBORU: Střety legitimit v Evropské unii.pdf

AUTOR: Jan Venclík

ISBN: 9788075024015

VELIKOST SOUBORU: 4,50 MB

STÁHNOUT ČÍST

Střety legitimit v Evropské unii Autor: Jan Venclík - Monografie se věnuje legitimitě Evropské unie a evropské integrace, která je v posledních desetiletích ve středu zájmu evropských integračních studií.

Střety legitimit v Evropské unii. Nepřímá, parlamentní, technokratická a procedurální legitimita v teorii a ústavní praxi. Jan Venclík. Leges , 2019 . Bežná cena: 13,50 € Naša cena: 12,83 € (ušetríte: 5%) Študenti: 11,88 € (ušetríte: 12% ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY