Zriaďovateľ školy

Interdrought2020.com Zriaďovateľ školy Image
Hledáte knihu Zriaďovateľ školy? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Ingrid Konečná Veverková? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Publikácia Zriaďovateľ školy a školského zariadenia – práva, povinnosti, kompetencie doplňuje a kompletizuje už vydané príručky, ktoré sa všeobecne venovali problematike riadenia a ekonomiky školy a školského zariadenia či špeciálne konkrétnym typom školských inštitúcií v rámci regionálneho školstva.Aj v prípade najnovšieho prírastku do série odborných publikácií bolo snahou autorky napísať jednoduchú a zrozumiteľnú príručku pre správnu aplikáciu platnej legislatívy, ktoré musia zriaďovatelia škôl a školských zariadení v procese riadenia uplatňovať a dodržiavať. Na jej stránkach nájdu potrebné odborné informácie pre získanie vedomosti, znalostí a zručností k činnostiam, ktoré pri výkone svojej funkciezabezpečujú. Ide o dodržiavanie kompetencií a povinných náležitostí pri zriaďovaní školy a školského zariadenia, t. j. rozhodovacie procesy, procesné úkony, povinnú dokumentáciu, právne formy a formy hospodárenia a financovania. Autorka pomenúva úlohy a povinnosti jednotlivých inštitúcií štátnej správy v procese zriaďovania,vyraďovania či zlučovania škôl a rieši kompetencie obce, samosprávneho kraja či okresného úradu ako zriaďovateľa. Osobitnú pozornosť venuje právam a povinnostiam zriaďovateľa pri financovaní tak v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve, ako aj v rámci originálnych kompetencií a úlohe zriaďovateľa pri vymenúvaní a odvolávaní riaditeľa školy. Svoj odborný výkladdopĺňa 35 najčastejšie kladenými otázkami s odpoveďami a odporúčaniami pre prax a 20 vzormi procesných podaní.Príručka je určená pre všetkých zriaďovateľov, ale aj pre riaditeľov a manažmenty škôl a školských zariadení, ktorí s dôverou môžu po nej siahnuť s vedomím, že v nej nájdu odpovede na svoje otázky. S presvedčením, že sa stane potrebnou a vítanou pomôckou v ich práci, ju odporúčame do vašej pozornosti.

NÁZEV SOUBORU: Zriaďovateľ školy.pdf

AUTOR: Ingrid Konečná Veverková

ISBN: 97858081684005

VELIKOST SOUBORU: 5,29 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kupte knihu Zriaďovateľ školy od Ingrid Konečná Veverková na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %

ZRIAĎOVATEĽ Časopis šitý na mieru a obsahovo prispôsobený špeciálne pre potreby zriaďovateľov škôl a školských zariadení. Pomáha predchádzať zbytočným konfliktom medzi zriaďovateľom školy a riaditeľom školy tým, že ponúka základné informácie o právach a povinnostiach zriaďovateľa voči svojim školám a školským zariadeniam v jeho zriaďovateľskej ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY