Preterapie

Interdrought2020.com Preterapie Image
Trávit čas knihou Preterapie! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Preterapie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Preterapie je metoda, která pomáhá při komunikaci s klienty, jejichž schopnost navázat nebo udržet psychický kontakt je narušena (důvodem narušení může být tělesné či psychické onemocnění či zranění). Metoda vychází z Rogersova přístupu zaměřeného na klienta. Je založena na principu zrcadlení a napomáhá pacientům navázat kontakt s realitou, se sebou samými i s ostatními. Preterapii lze použít u lidí, kteří jsou často označováni jako "klienti nevhodní pro psychoterapii". Jsou to především lidé s těžkým psychotickým onemocněním, s autismem, s těžkou mentální retardací nebo demencí. Preterapie je vhodná nejen jako psychoterapeutická metoda, ale mohou ji využívat i další pracovníci pomáhajících profesí. Umožňuje například zlepšit komunikaci klientů v ústavech sociální péče nebo dlouhodobě hospitalizovaných psychiatrických pacientů.

NÁZEV SOUBORU: Preterapie.pdf

AUTOR: Marls Pörtner

ISBN: 8071789496

VELIKOST SOUBORU: 4,61 MB

STÁHNOUT ČÍST

Preterapie je metoda, která pomáhá při komunikaci s klienty, jejichž schopnost navázat nebo udržet psychický kontakt je narušena (důvodem narušení může být tělesné či psychické onemocnění či zranění). Metoda vychází z Rogersova přístupu zaměřeného na klienta.

První je Psychoterapie od Jana Vymětala, druhou Preterapie, jejímiž autory jsou Garry Prouty, Dion Van Werde a Marlis Portner. U obou děl uvádí stěžejní myšlenky, velmi stručně shrnuje jejich obsah a v závěru poskytuje vlastní názor autorky na obě knihy.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY