Dominik Tatarka – slovenský Don Quijote

Interdrought2020.com Dominik Tatarka – slovenský Don Quijote Image
Trávit čas knihou Dominik Tatarka – slovenský Don Quijote! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Dominik Tatarka – slovenský Don Quijote a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Kto bol Dominik Tatarka? Človek mnohých identít a rol, ktoré nie sú komplementárne, ba niekedy sa až vylučujú... Azda preto dodnes chýbal komplexný pohľad, hlbinnejší vzhľad a výskum diela a jeho tvorcu. Autorka monografie, literárna vedkyňa a zároveň i spisovateľka, ako avízo knihy predosiela charakteristiky Dominika Tatarku:"Muž, ktorý miloval prítomný okamžik a v ňom večnosť. Muž „špecifickej senzibility“. Muž s vlastnou víziou slobodného sveta a medziľudských vzťahov. Muž, ktorý na počiatku v úzkostiach hľadal Boha, aby ho postupne na svojej ceste nachádzal. Muž ideí, uvažovania, myslenia a činu. Málovravný, no konajúci. Zameraný na podstatu vecí, vážny a bez humoru. Rapsód, balansujúci na nietzscheovskom povraze, človek, ktorého mentálne a morálne základy mali podstatu základov mrakodrapu v oblastiach, kde bývajú časté zemetrasenia."Mária Bátorová ponúka tri kľúčové argumenty o Tatarkovi a jeho diele: 1. Tatarka bol „existencialistom“ pred konštituovaním tohto literárneho prúdu vo Francúzsku. Upozorňuje na to sám a Mária Bátorová to potvrdzuje v komparácii s Camusom. 2. Tatarka nebol ateista a nebol len „občan“. 3. Tatarka svojím dielom nepatrí k postmoderne. Literárna vedkyňa odkrýva mnohorozmernosť Tatarkovho života a diela v ľudskej aj intelektuálnej živosti a vytvára plastický obraz autora, ktorého storočnicu narodenia sme si pripomenuli 14. marca 2013.

NÁZEV SOUBORU: Dominik Tatarka – slovenský Don Quijote.pdf

AUTOR: Mária Bátorová

ISBN: 9788022412698

VELIKOST SOUBORU: 6,64 MB

STÁHNOUT ČÍST

Dominik Tatarka: the Slovak Don Quixote (Freedom and Dreams) Series: Schriftenreihe der Slowakischen Akademie der Wissenschaften / Series of the Slovak Academy of Sciences

Dominik Tatarka - slovenský Don Quijote Mária Bátorová Veda , 2012

SOUVISEJÍCÍ KNIHY