Insolvenční zákon a předpisy související

Interdrought2020.com Insolvenční zákon a předpisy související Image
Trávit čas knihou Insolvenční zákon a předpisy související! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Insolvenční zákon a předpisy související a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Druhé vydání úspěšného komentáře z oblasti insolvenčního práva včetně prováděcích předpisů a výkladu stěžejního evropského předpisu upravujícího tuto oblast. Oproti prvnímu vydání je toto vydání podstatně rozšířeno a doplněno zejména o rychle se vyvíjející insolvenční judikaturu. Druhé vydání komentáře reaguje na množství novel, jež byly v oblasti insolvenčního práva v době od prvního vydání přijaty, mj. i na novelu č. 334/2012 Sb., která výrazným způsobem změnila postup soudů ohledně tzv. šikanózních návrhů. Komentář je nepostradatelnou komplexní pomůckou pro insolvenční správce a další pracovníky v oblasti insolvence, pro advokáty a soudce působící v oblasti obchodního práva, pro podnikové právníky i pro ty, kteří se dostali v oblasti insolvence do postavení věřitele nebo dlužníka, případně do postavení osoby dlužníkovi blízké.Autorský kolektiv: Jan Kozák, Petr Budín, Alexandr Dadam, Lukáš Pachl

NÁZEV SOUBORU: Insolvenční zákon a předpisy související.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788073572433

VELIKOST SOUBORU: 8,52 MB

STÁHNOUT ČÍST

Insolvenční zákon neboli zákon ze dne 30. března 2006, č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení je český zákon, který upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co ...

Třetí vydání úspěšného komentáře z oblasti insolvenčního práva včetně prováděcích předpisů a výkladu stěžejního evropského předpisu upravujícího tuto oblast, doplněné plným zněním nařízení 2015/848/EU. Tento komentář reaguje na množství novel, jež byly v oblasti insolvenčního práva v době od druhého vydání přijaty, zejména na tzv. revizní ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY