Vše pro lásku!

Interdrought2020.com Vše pro lásku! Image
Trávit čas knihou Vše pro lásku!! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Vše pro lásku! a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Rafe Bowman, bratr dvou čekanek a syn úspěšného amerického průmyslníka, by velice rád převzal vládu nad evropskými podniky svého otce. Svérázný starý pán si ovšem klade jako podmínku, že se syn ožení s anglickou aristokratkou. Jednu mu dokonce přímo doporučí: Natálii Blandfordovou. Protože však čtveřice bývalých čekanek nechce nic ponechat náhodě, rozhodnou se milou Natálii prověřit. Jako zdroj hodnověrných informací jim má posloužit Natáliina neurozená společnice Hannah, která od samého počátku zastává názor, že se Rafe pro její chráněnku vůbec nehodí. Nejenže se neumí chovat ve vznešené společnosti, ale dokonce si dovolil Hannah políbit. Taková troufalost! Naproti tomu Natálie je svým nastávajícím nadšená a nepokrytě ho svádí. Otázkou ovšem zůstává, jestli se Rafeovi její nadbíhání zamlouvá… Nevolá ho hlas srdce jinam, k dívce mnohem zdrženlivější, ač neurozené? Neodradí ho otcova hrozba, že pokud nevyžení šlechtický titul, bude vyděděn? Z této zapeklité situace mu mohou pomoci jedině bývalé čekanky. Ostatně byly to ony, kdo vymyslel heslo Vše pro lásku!

NÁZEV SOUBORU: Vše pro lásku!.pdf

AUTOR: Lisa Kleypas

ISBN: 9788073034931

VELIKOST SOUBORU: 8,37 MB

STÁHNOUT ČÍST

jak najÍt pravou lÁsku On-line kurz, ve kterém vás v 8 video lekcích naučím vše podstatné pro to, abyste už nebyli sami. Navíc pomocí testů zjistíte, co vám brání seznámení nebo dlohodobému partnerství.

Kniha: Vše pro lásku! (Série Čekanky) - Lisa Kleypas. Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu. Od 27. 4. 2020 jsou navíc všechny naše prodejny a výdejny opět otevřeny. Pouze u některých je upravena otevírací doba, bližší informace naleznete zde. ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY