Nové účtovníctvo neziskových organizácií

Interdrought2020.com Nové účtovníctvo neziskových organizácií Image
Hledáte knihu Nové účtovníctvo neziskových organizácií? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Na základe splnomocnenia v § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve Ministerstvo financií SR schválilo dve nové opatrenia a jednu novelu, čím s účinnosťou od 1. 1. 2008 novelizovalo právnu úpravu účtovania neziskových organizácií (účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie), medzi ktoré patria aj občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, neinvestičné fondy, strany a politické hnutia, cirkvi a náboženské spoločnosti. Do publikácie "Nové účtovníctvo neziskových organizácií" sme okrem opatrení upravujúcich podvojné účtovníctvo neziskových organizácií a jednoduché účtovníctvo neziskových organizácií zaradili aj zákon o účtovníctve v znení troch noviel, ktoré nadobudli účinnosť 1. 1. 2008. Z obsahu:Podvojné účtovníctvoJednoduché účtovníctvoZákon o účtovníctve

NÁZEV SOUBORU: Nové účtovníctvo neziskových organizácií.pdf

AUTOR: none

ISBN: 8080577612

VELIKOST SOUBORU: 6,18 MB

STÁHNOUT ČÍST

Nové účtovníctvo neziskových organizácií v praxi. Autor: Laszová Viera ISBN: 978-80-8057-747-6 (majitel: P. Kulifaj) Actions. balejova.anet changed description of Nové účtovníctvo neziskových organizácií v praxi.

Kniha „Nové podvojné účtovníctvo neziskových organizácií" nepriamo nadväzuje na prvú publikáciu autorky Jaroslavy Lukačovičovej z roku 2009. Venuje sa podvojnému účtovníctvu neziskových účtovných jednotiek, obsahuje postupy účtovania, účtovné súvzťažnosti, rozoberá problematiku jednotlivých daní z hľadiska neziskovej účtovnej jednotky a poskytuje návod ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY