Nové účtovníctvo neziskových organizácií

Interdrought2020.com Nové účtovníctvo neziskových organizácií Image
Nové účtovníctvo neziskových organizácií je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Nové účtovníctvo neziskových organizácií na interdrought2020.com
Na základe splnomocnenia v § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve Ministerstvo financií SR schválilo dve nové opatrenia a jednu novelu, čím s účinnosťou od 1. 1. 2008 novelizovalo právnu úpravu účtovania neziskových organizácií (účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie), medzi ktoré patria aj občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, neinvestičné fondy, strany a politické hnutia, cirkvi a náboženské spoločnosti. Do publikácie "Nové účtovníctvo neziskových organizácií" sme okrem opatrení upravujúcich podvojné účtovníctvo neziskových organizácií a jednoduché účtovníctvo neziskových organizácií zaradili aj zákon o účtovníctve v znení troch noviel, ktoré nadobudli účinnosť 1. 1. 2008. Z obsahu:Podvojné účtovníctvoJednoduché účtovníctvoZákon o účtovníctve

NÁZEV SOUBORU: Nové účtovníctvo neziskových organizácií.pdf

AUTOR: none

ISBN: 8080577612

VELIKOST SOUBORU: 6,16 MB

STÁHNOUT ČÍST

Podvojné účtovníctvo neziskových organizácií - občianskych združení, politických strán a hnutí, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, pre spoločenstvá vlastníkov bytov a ďalšie neziskové účtovné jednotky. Vyžaduje sa základná znalosť podvojného účtovníctva.

Vedenie účtovníctva neziskových organizácií má odlišné spôsoby účtovania a najmä iné výkazy pre daňové priznanie. Nie je mnoho ekonomických programov, ktoré zvládnu spracovanie účtovníctva neziskových organizácií a ešte menej je takých, ktoré dokážu spracovať aj ich daňové priznanie vrátane výkazov.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY