Depresia a včasné emočné, kognitívne a behaviorálne regulácie

Interdrought2020.com Depresia a včasné emočné, kognitívne a behaviorálne regulácie Image
Hledáte knihu Depresia a včasné emočné, kognitívne a behaviorálne regulácie? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Radovan Hrubý? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Cieľom publikácie je poskytnúť čitateľovi informácie o depresívnej poruche a význame včasných emočných, kognitívnych a behaviorálnych regulácií, ku ktorým dochádza v období včasného detstva vo vzťahu k významným blízkym osobám, predovšetkým rodičom.Kvalita týchto regulácií zásadným spôsobom ovplyvňuje zdravý psychický vývoj, kvalitu formovania osobnosti, odolnosť voči stresu a je ochranným faktorom pred vznikom psychických porúch. Publikácia je vedeckou monografiou, ktorá sa špecificky zameriava na súvislosť medzi poruchami týchto včasných neurovývojových regulácií sprostredkovaných vzťahmi s blízkymi osobami v detskom veku arizikom vzniku a rozvoja depresívnej poruchy v neskoršom živote. Monografia je rozdelená na teoretickú a výskumnú časť. Vzhľadom k častému výskytu a závažnosti depresívnej poruchy z medicínskeho aj spoločenského hľadiska je teoretická časť monografie snahou o integratívny pohľad na etiopatogenézu, klinický obraz a liečbu depresívnych porúch. Ponúka syntézu klasických poznatkov o depresívnej poruche v kombinácii s niektorými menej známymi teoretickými prístupmi a novými zisteniami moderných neurovied.Osobitná pozornosť je venovaná včasným komplexným reguláciám v ranom detstve – ide o problematiku tzv. vzťahovej väzby, pričom sa ukazuje, že výskum v tejto oblasti má potenciál priniesť dôležité poznatky prispievajúce ku komplexnejšiemu nahliadaniu na vznik a priebeh depresívnych porúch, ako aj formovaniu integratívnych konceptov dôležitých pre komplexné stratégie liečby a prevencie. Výskumná časť prezentuje výsledky originálneho výskumu vyššie uvedených regulácií u depresívnych pacientov a ich interpretáciu.Publikácia je určená predovšetkým psychiatrom, psychológom, neurovedcom, ale aj študentom medicíny, psychológie a záujemcom o poznatky vedeckého bádania v psychiatrii.

NÁZEV SOUBORU: Depresia a včasné emočné, kognitívne a behaviorálne regulácie.pdf

AUTOR: Radovan Hrubý

ISBN: 9788089243044

VELIKOST SOUBORU: 7,99 MB

STÁHNOUT ČÍST

zaradíme vás do žrebovania o knihu R. Hrubého: Depresia a včasné emočné, kognitívne a behaviorálne regulácie z vydavateľstva VEEM. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: [email protected] alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

depresie - duševná porucha, prejavujúca sa trvalým poklesom nálady, motorickou retardáciou a porušením myslenia. Príčinou vývoja môžu byť psychotraumatické situácie, somatické ochorenia, zneužívanie návykových látok, poškodenie metabolických procesov v mozgu alebo nedostatok jasného svetla (sezónna depresia).

SOUVISEJÍCÍ KNIHY