Depresia a včasné emočné, kognitívne a behaviorálne regulácie

Interdrought2020.com Depresia a včasné emočné, kognitívne a behaviorálne regulácie Image
Hledáte knihu Depresia a včasné emočné, kognitívne a behaviorálne regulácie? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Radovan Hrubý? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Cieľom publikácie je poskytnúť čitateľovi informácie o depresívnej poruche a význame včasných emočných, kognitívnych a behaviorálnych regulácií, ku ktorým dochádza v období včasného detstva vo vzťahu k významným blízkym osobám, predovšetkým rodičom.Kvalita týchto regulácií zásadným spôsobom ovplyvňuje zdravý psychický vývoj, kvalitu formovania osobnosti, odolnosť voči stresu a je ochranným faktorom pred vznikom psychických porúch. Publikácia je vedeckou monografiou, ktorá sa špecificky zameriava na súvislosť medzi poruchami týchto včasných neurovývojových regulácií sprostredkovaných vzťahmi s blízkymi osobami v detskom veku arizikom vzniku a rozvoja depresívnej poruchy v neskoršom živote. Monografia je rozdelená na teoretickú a výskumnú časť. Vzhľadom k častému výskytu a závažnosti depresívnej poruchy z medicínskeho aj spoločenského hľadiska je teoretická časť monografie snahou o integratívny pohľad na etiopatogenézu, klinický obraz a liečbu depresívnych porúch. Ponúka syntézu klasických poznatkov o depresívnej poruche v kombinácii s niektorými menej známymi teoretickými prístupmi a novými zisteniami moderných neurovied.Osobitná pozornosť je venovaná včasným komplexným reguláciám v ranom detstve – ide o problematiku tzv. vzťahovej väzby, pričom sa ukazuje, že výskum v tejto oblasti má potenciál priniesť dôležité poznatky prispievajúce ku komplexnejšiemu nahliadaniu na vznik a priebeh depresívnych porúch, ako aj formovaniu integratívnych konceptov dôležitých pre komplexné stratégie liečby a prevencie. Výskumná časť prezentuje výsledky originálneho výskumu vyššie uvedených regulácií u depresívnych pacientov a ich interpretáciu.Publikácia je určená predovšetkým psychiatrom, psychológom, neurovedcom, ale aj študentom medicíny, psychológie a záujemcom o poznatky vedeckého bádania v psychiatrii.

NÁZEV SOUBORU: Depresia a včasné emočné, kognitívne a behaviorálne regulácie.pdf

AUTOR: Radovan Hrubý

ISBN: 9788089243044

VELIKOST SOUBORU: 6,35 MB

STÁHNOUT ČÍST

Request PDF | On Jan 1, 2017, John-Douglas Matthew Hughes and others published Key Molecular Regulators of Metabolic Rate Depression in the Estivating Snail Otala lactea. Chapter 8 (1). | Find ...

dePresia a včasné eMočné, kognitívne a behaviorálne regulácie. Martin: VEEM, s.r.o., 2017, 275 s. recenze Cieľom tejto vedeckej monografie je sprostredkovať či-tateľovi originálne poznatky o význame včasných emoč-ných, kognitívnych a behaviorálnych regulácií v etiopa-togenéze depresívnej poruchy. Poukazuje na tradičné aj

SOUVISEJÍCÍ KNIHY