Chystáme sa do prímy – Slovenčina

Interdrought2020.com Chystáme sa do prímy – Slovenčina Image
Trávit čas knihou Chystáme sa do prímy – Slovenčina! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Chystáme sa do prímy – Slovenčina a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Táto príručka poslúži žiakom pri príprave na prijímacie skúšky na gymnáziá s osemročným štúdiom. Učiteľom slovenského jazyka pomôže precvičovať a opakovať so žiakmi učivo. Obsahuje dva najčastejšie používané typy testov z gramatiky, slohu a literatúry, ktoré zodpovedajú inovovanému Štátnemu vzdelávaciemu programu. Pri prvom type testov žiaci vyhľadajú správne riešenia úloh a napíšu odpovede, pri druhom dostanú na výber z niekoľkých možných odpovedí. Každý test má 3 časti a jeho riešenie si vyžaduje približne 45 minút. Žiaci tak získajú potrebný odhad, ako rýchlo vedia pracovať v stanovenom čase.

NÁZEV SOUBORU: Chystáme sa do prímy – Slovenčina.pdf

AUTOR: Terézia Lampartová

ISBN: 9788055169606

VELIKOST SOUBORU: 4,41 MB

STÁHNOUT ČÍST

Chystáme sa na Vianoce . Vianoce sú obdobím bohatým na očakávanie. Počas neho dostane chuť na tvorbu darčekov aj ten, kto inak v ručných prácach nie je veľmi zručný. Jednoduchých, ale zaujímavých nápadov nie je nikdy dosť! Táto kniha ponúka nápady na tvorbu dekorácií a darčekov z materiálov, ktoré sa nachádzajú v ...

Obsah knihy: Chystáme sa do prímy. Testy zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 1. stupňa základných škôl. V súčasnosti sa vedomosti žiakov preverujú formou rôznych písomných testov a testy tvoria aj súčasť prijímacích skúšok.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY