Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost

Interdrought2020.com Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost Image
Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ctirad Václav Pospíšil. Přečtěte si s námi knihu Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost na interdrought2020.com
Nová monografie Ctirada V. Pospíšila přináší podstatné rozšíření předchozích výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie k poznatkům přírodních věd v minulém a předminulém století. V první části autor představuje poměr dobové teologie k astronomii a neshledává zde sebemenší konflikt. Druhá část pojednává o postoji teologie k evoluci v oblasti fauny a flóry. I zde se rýsuje značná otevřenost k faktu evoluce, nikoli však k jejímu materialistickému pojetí. Hlavní třecí plochou byla vize evolučního vzniku lidstva, která vyvolávala bouřlivé diskuse nejen v oblasti teologie, ale také mezi představiteli jiných vědních oborů. Autor zachycuje nejen postoje českých teologů, ale také těch, kdo tuto koncepci vzniku lidstva propojovali s křesťanskou teologií stvoření a antropologií již od posledních desetiletí 19. století a na počátku století dvacátého. V českém prostředí doposud zcela nezpracovaná tematika s řadou přínosů i na poli mezinárodního bádání dokládá, že postoj teologů nebyl zdaleka jednoznačně zamítavý a že již od dvacátých let minulého století bylo přijímání vzniku lidského těla evolucí vcelku běžným standardem katolické teologie stvoření zejména v německy mluvících zemích a ve spojitosti s tím i v Čechách a na Moravě.

NÁZEV SOUBORU: Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost.pdf

AUTOR: Ctirad Václav Pospíšil

ISBN: 9788024634418

VELIKOST SOUBORU: 9,34 MB

STÁHNOUT ČÍST

Zboží ze stejné kategorie - Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost Kosmické symboly - Léčení kosmickými symboly Již od pradávna lidé intuitivně věděli, že pomocí přenosu určitých znaků, tvarů, barev ...

Hledáte Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost od Ctirad V. Pospíšil? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR

SOUVISEJÍCÍ KNIHY