Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost

Interdrought2020.com Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost Image
Trávit čas knihou Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Nová monografie Ctirada V. Pospíšila přináší podstatné rozšíření předchozích výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie k poznatkům přírodních věd v minulém a předminulém století. V první části autor představuje poměr dobové teologie k astronomii a neshledává zde sebemenší konflikt. Druhá část pojednává o postoji teologie k evoluci v oblasti fauny a flóry. I zde se rýsuje značná otevřenost k faktu evoluce, nikoli však k jejímu materialistickému pojetí. Hlavní třecí plochou byla vize evolučního vzniku lidstva, která vyvolávala bouřlivé diskuse nejen v oblasti teologie, ale také mezi představiteli jiných vědních oborů. Autor zachycuje nejen postoje českých teologů, ale také těch, kdo tuto koncepci vzniku lidstva propojovali s křesťanskou teologií stvoření a antropologií již od posledních desetiletí 19. století a na počátku století dvacátého. V českém prostředí doposud zcela nezpracovaná tematika s řadou přínosů i na poli mezinárodního bádání dokládá, že postoj teologů nebyl zdaleka jednoznačně zamítavý a že již od dvacátých let minulého století bylo přijímání vzniku lidského těla evolucí vcelku běžným standardem katolické teologie stvoření zejména v německy mluvících zemích a ve spojitosti s tím i v Čechách a na Moravě.

NÁZEV SOUBORU: Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost.pdf

AUTOR: Ctirad Václav Pospíšil

ISBN: 9788024634418

VELIKOST SOUBORU: 3,75 MB

STÁHNOUT ČÍST

Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost: Česká katolická teologie 1850-1950 a výzvy přírodních věd - Ebook written by Pospíšil, Ctirad V.. Read this book using Google Play Books app on your PC, android, iOS devices. Download for offline reading, highlight, bookmark or take notes while you read Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost: Česká katolická ...

Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost ... publikace autor předkládá originální teologickou reflexi vzniku-stvoření člověka a novým způsobem definuje lidskou bytost, čímž propojuje oblast biologického vývoje s oblastí filosofické a teologické antropologie a také soteriologie. ... či celospolečenského rázu. V ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY