Beskid Niski, (Cześć srodkowa - stredná časť) - turistická mapa č.161

Interdrought2020.com Beskid Niski, (Cześć srodkowa - stredná časť) - turistická mapa č.161 Image
Beskid Niski, (Cześć srodkowa - stredná časť) - turistická mapa č.161 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Beskid Niski, (Cześć srodkowa - stredná časť) - turistická mapa č.161 na interdrought2020.com
Turistické mapy sú vyhotovené z celého územia Slovenskej republiky a z južnej časti Poľska v mierke 1:50 000, z turisticky atraktívnych oblastí v mierke 1:25 000 v modernom grafickom vyjadrení a v praktickom formáte. Obsahujú aktuálny zákres turistickej nadstavby. Svojou bohatou obsahovou náplňou sú najpodrobnejšími a najobľúbenejšími turistickými mapami Slovenskej republiky. Obsahom turistickej nadstavby sú turistické a cykloturistické trasy, zimná turistika, orientačne dôležité objekty, významné pozoruhodné miesta a ďalšie informácie. Vysvetlivky sú spracované päťjazyčne: slovensky, nemecky, anglicky, maďarsky a poľsky. Mapy vydané a aktualizované do roku 1999 vrátane, majú turisticko-vlastivedný obsah umiestnený na rubovej strane v slovenskom jazyku, u niektorých titulov v mierke 1:25 000 aj v jazyku nemeckom. Mapy vydané a aktualizované od roku 2000 vrátane sú spracované so samostatnou mapovou a textovou časťou. Obe časti sú samostatne vložené do prehľadného nepremokavého obalu. Textová časť obsahuje rozšírené turistické informácie v slovenskom jazyku. Niektoré mapy majú textovú časť spracovanú v slovenskom a poľskom jazyku. Všetky mapy vydané a dotláčané od roku 2000 majú zobrazenú zemepisnú sieť "WGS-84" umožňujúcu používať prístroje GPS. Každá mapa má grafickú pomôcku k rýchlemu odčítaniu vzdialeností a zemepisných súradníc.

NÁZEV SOUBORU: Beskid Niski, (Cześć srodkowa - stredná časť) - turistická mapa č.161.pdf

AUTOR: none

ISBN: ",

VELIKOST SOUBORU: 6,49 MB

STÁHNOUT ČÍST

Beskid Niski, (Cześć srodkowa - stredná časť) (Slovensko - Poľsko) Cena:3.58 EUR

SOUVISEJÍCÍ KNIHY