Inkunábuly: umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia

Interdrought2020.com Inkunábuly: umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia Image
Inkunábuly: umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ľubomír Jankovič. Přečtěte si s námi knihu Inkunábuly: umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia na interdrought2020.com
Reprezentačná obrazovo-textová tematická monografia dokumentuje, prezentuje z umenovedných i historických hľadísk zaraďuje a hodnotí viac než 500 zväzkový súbor inkunábul nemeckej, francúzskej, talianskej, švajčiarskej a česko-moravskej proveniencie. Štruktúra i obsah publikácie odráža špecifické formy výzdoby prvých tlačených diel obdobia neskorej gotiky a ranej renesancie – knižnú maľbu, kaligrafickú a perokresbovú výzdobu, drevorezovú ilustráciu a typografiu, signety tlačiarov, nakladateľov a vydavateľov a výzdobné prvky neskorogotických a ranorenesančných väzieb.

NÁZEV SOUBORU: Inkunábuly: umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia.pdf

AUTOR: Ľubomír Jankovič

ISBN: 9788081490415

VELIKOST SOUBORU: 10,44 MB

STÁHNOUT ČÍST

Slovensko, Európa a svet na starých mapách a v grafických vyobrazeniach historických tlačí 15. až 18. storočia z fondov a zbierok Slovenskej národnej knižnice / Uložené v: Main Authors: Hanušin, Ján, 1953-(Author), Kollár, Daniel, 1963-(Author), Lacika, Ján, 1956-(Author)

Budú medzi nimi tituly Inkunábuly - Umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia v zbierke Slovenskej národnej knižnice od dvojice autorov Ľubomír Jankovič a Ivan Bíly, ďalej publikácia Kláry Komorovej a Heleny Saktorovej Tlače 16. storočia vo františkánskych knižniciach, svoju knihu tlače 16. storočia v knižniciach ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY