Energetická bezpečnost České republiky

Interdrought2020.com Energetická bezpečnost České republiky Image
Trávit čas knihou Energetická bezpečnost České republiky! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Energetická bezpečnost České republiky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Tato publikace hodnotí energetickou bezpečnost České republiky, a to z pohledu lokálního i celosvětového. Zároveň určuje postavení České republiky v rámci této problematiky. Energetická bezpečnost státu a potřeba zajistit nezávislost na zahraničních zdrojích energie jsou klíčovými elementy moderně fungujícího státu. Nedílnou součástí energetické politiky a komplexního zajišťování energetické bezpečnosti je i surovinová politika. První kapitola se zaměřuje na zajišťování dodávek ropy jakožto na jednu z nejvýznamnějších složek surovinové politiky vůbec. Dále publikace mapuje nezávislost České republiky z pohledu elektroenergetiky a věnuje se hlavním problémům, kterým v současné době elektroenergetika čelí (jak na našem území, tak v rámci Evropské unie). Další kapitola mapuje s využitím kvalitativní analýzy na bázi teorie her hlavní zájmové skupiny v oblasti využívání nekonvenčních ložisek zemního plynu ve středovýchodní Evropě. Publikaci uzavírá zamyšlení nad významem pojmu energetická bezpečnost v kontextu konkurenceschopnosti a přežití naší společnosti. Pro názornost je text doplněn množstvím ilustrací a grafů.

NÁZEV SOUBORU: Energetická bezpečnost České republiky.pdf

AUTOR: Libor Lukášek

ISBN: 9788024629742

VELIKOST SOUBORU: 1,39 MB

STÁHNOUT ČÍST

3 Název: Energetická bezpečnost v aktualizované Státní energetické koncepci České republiky. Úloha rozvoje decentralizovaných energetických zdrojů.

(1) Bezpečnost České republiky zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby. (2) Státní orgány, orgány územních samosprávných celků a právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti České republiky. Rozsah povinností a další ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY