Energetická bezpečnost České republiky

Interdrought2020.com Energetická bezpečnost České republiky Image
Hledáte knihu Energetická bezpečnost České republiky? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Libor Lukášek? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Tato publikace hodnotí energetickou bezpečnost České republiky, a to z pohledu lokálního i celosvětového. Zároveň určuje postavení České republiky v rámci této problematiky. Energetická bezpečnost státu a potřeba zajistit nezávislost na zahraničních zdrojích energie jsou klíčovými elementy moderně fungujícího státu. Nedílnou součástí energetické politiky a komplexního zajišťování energetické bezpečnosti je i surovinová politika. První kapitola se zaměřuje na zajišťování dodávek ropy jakožto na jednu z nejvýznamnějších složek surovinové politiky vůbec. Dále publikace mapuje nezávislost České republiky z pohledu elektroenergetiky a věnuje se hlavním problémům, kterým v současné době elektroenergetika čelí (jak na našem území, tak v rámci Evropské unie). Další kapitola mapuje s využitím kvalitativní analýzy na bázi teorie her hlavní zájmové skupiny v oblasti využívání nekonvenčních ložisek zemního plynu ve středovýchodní Evropě. Publikaci uzavírá zamyšlení nad významem pojmu energetická bezpečnost v kontextu konkurenceschopnosti a přežití naší společnosti. Pro názornost je text doplněn množstvím ilustrací a grafů.

NÁZEV SOUBORU: Energetická bezpečnost České republiky.pdf

AUTOR: Libor Lukášek

ISBN: 9788024629742

VELIKOST SOUBORU: 1,82 MB

STÁHNOUT ČÍST

Energetická bezpečnost České republiky. Rizika a výhledy. ... Energetická bezpečnost funguje na dvou základních úrovních - lokální a celostátní. Na lokální úrovni krajů či větších měst začíná odhadem minimálních přiměřených dávek energie a definováním kritické infrastruktury. Cílem je vytvořit ...

V České republice je hlavním dokumentem stanovující konkrétní cíle a plány Státní energetická koncepce České republiky, která je schvalovaná a pravidelně aktualizovaná vládou České republiky. Hlavním vypracovatelem koncepce je Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě zpráv odborných skupin.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY