Základy epidemiologie a hygieny

Interdrought2020.com Základy epidemiologie a hygieny Image
Základy epidemiologie a hygieny je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Hana Podstatová. Přečtěte si s námi knihu Základy epidemiologie a hygieny na interdrought2020.com
Základní učebnice mapuje tři oborové části: mikrobiologii, epidemiologii a hygienické obory.Mikrobiologická část přináší základní klasifikaci mikroorganismů, způsoby laboratorní diagnostiky a není opominuta ani ochrana zdraví při práci. Součástí této části jsou i pasáže věnované antibiotikům a chemoterapeutikům. Další stránky jsou věnovány imunologii, základům imunoterapie a alergologii.Největší část učebnice je věnována oboru epidemiologie. Kromě zdůraznění zdrojů nákaz a procesu jejich šíření je věnován důraz na protiepidemická opatření jako rozhodujícího způsobu likvidace nákaz. Navazuje část o prevenci, očkování, způsobech dezinfkece, dezinsekce a deratizace. Moderně je zařazena kapitola o bioterorismu a možnostech válečného zneužití mikrobiálních agens. Stručně je uvedena i speciální epidemiologie, výběr nákaz odpovídá pak jejich důležitosti a výskytu v našich podmínkách v současně problémům s vracejícími se infekcemi.Třetí část věnovaná hygieně dělí hygienické obory podle praktické činnosti i hygienické služby, zdůrazňuje i vliv životního, pracovního prostředí a hlavně i životní styl v jejich pozitivech i negativech. Nechybějí kapitoly věnované hygieně dětí mladistvých, hygieně práce, kapitoly o zdravotnických zařízeních a závěr učebnice je věnován hygieně záření, jde o informativní část, jak svým rozsahem, tak především proto, že již delší dobu nepatří do gesce zdravotnictví, ale Úřadu pro jadernou bezpečnost.

NÁZEV SOUBORU: Základy epidemiologie a hygieny.pdf

AUTOR: Hana Podstatová

ISBN: 9788072625970

VELIKOST SOUBORU: 10,70 MB

STÁHNOUT ČÍST

Základy epidemiologie a hygieny / Hlavní autor: Podstatová, Hana, 1939- Vydáno: (2009) Úvod do základů hygieny, epidemiologie, mikrobiologie a imunologie v bodech / Hlavní autor: Horanová, Veronika, 1950- Vydáno: (2013)

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných Ø Kodex hygienických pravidel Vyhláška č. 210/2004 o provozní a osobní hygieně při výrobě potravin byla zrušena vyhláškou č. 211/2006 kvůli duplicitě s nařízením ES č. 852/2004 o hygieně potravin. Požadavky na potravinářské provozy

SOUVISEJÍCÍ KNIHY