Aktualizácia V/2 2016

Interdrought2020.com Aktualizácia V/2 2016 Image
Aktualizácia V/2 2016 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Aktualizácia V/2 2016 na interdrought2020.com
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme po novele zákonom č. 217/2016 s účinnosťou od 1.9.2016, Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po zmene zákonom č. 216/2016 s účinnosťou od 1.9.2016...

NÁZEV SOUBORU: Aktualizácia V/2 2016.pdf

AUTOR: none

ISBN: ",

VELIKOST SOUBORU: 5,13 MB

STÁHNOUT ČÍST

11. október 2016 - KB3185332 (mesačná súhrnná aktualizácia) 11. október 2016 - KB3192393 (iba aktualizácie zabezpečenia) 20. septembra 2016 - KB3185280

11. október 2016 - KB3185332 (mesačná súhrnná aktualizácia) 11. október 2016 - KB3192393 (iba aktualizácie zabezpečenia) 20. septembra 2016 - KB3185280

SOUVISEJÍCÍ KNIHY