Psychologie umění

Interdrought2020.com Psychologie umění Image
Trávit čas knihou Psychologie umění! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Psychologie umění a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Vydání této monografie pokrylo mezeru v čs. bibliografii, kde doposud neexistuje psychologie umění ve vztahu ke všem uměleckým druhům. Kniha je pojednána na základě komunikace uměním, tedy tvůrce-dílo-vnímatel. Zabývá se metodologií, psychologií tvorby a vnímání. Je praktickou pomůckou nejen pro studenty uměleckých oborů a umělecké tvůrce, ale také pro všechny zájemce o tuto problematiku.

NÁZEV SOUBORU: Psychologie umění.pdf

AUTOR: Jiří Kulka

ISBN: 9788024723297

VELIKOST SOUBORU: 6,94 MB

STÁHNOUT ČÍST

Vydání této monografie pokrylo mezeru v čs. bibliografii, kde doposud neexistuje psychologie umění ve vztahu ke všem uměleckým druhům. Kniha je pojednána na základě komunikace uměním, tedy tvůrce-dílo-vnímatel. Zabývá se metodologií, psychologií tvorby a vnímání.

Psychologie umění je jednou z velmi důležitých oblastí umělecké tvorby - z odborného hlediska se jí však dosud nedostává odpovídající prostor ve vysokoškolské výuce kreativních předmětů. Proto si zaslouží velkou pozornost příležitost, kterou tímto ADI nabízí. Předmět Psychologie umění je koncipována jako nedílná součást kvalitního základu, ze ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY