Současná umělecká díla v krajině

Interdrought2020.com Současná umělecká díla v krajině Image
Současná umělecká díla v krajině je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Radoslava Schmelzová. Přečtěte si s námi knihu Současná umělecká díla v krajině na interdrought2020.com
Tato kniha-průvodce, která vznikla ze spolupráce sochařky, geologa a historičky umění, nabízí jiný prostor pro vnímání současného umění a představuje umělecká díla, která zasněně čekají na jarní prudké deště či první sníh, než se rozpadnou a splynou znovu s lesem a se zemí... Některá jsou dochována už jen na fotografiích, jiná mají ambice působit jako krajinotvorné prvky v delší časové perspektivě. Jsou tu zastoupeny práce vycházející z hnutí land artu a umění pro veřejný prostor, jejich autoři – často usilující o ekologii výtvarného umění – vymezili čas jejich fyzické existence tím, že je spojili s konkrétním místem ve volné přírodě či venkovské krajině. Jsou volně přístupné, vystavené větrům, mrazu, vodě a času, někdy vytvořené z přírodního materiálu tak pomíjivého, jako je čerstvý sníh nebo listy spadané ze stromů, jindy z kamene, ale i z betonu. V průvodci jsou zachyceny i aktivity pečující o krajinu, některé naznačují i vnímavost k spirituální rovině přírody. Ve většině případů jde o uměleckou tvorbu, která usiluje o nějaký druh rozhovoru s místem, jeho historií či s přírodními kvalitami.

NÁZEV SOUBORU: Současná umělecká díla v krajině.pdf

AUTOR: Radoslava Schmelzová

ISBN: 9788020022752

VELIKOST SOUBORU: 1,57 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kniha-průvodce "Současná umělecká díla v krajině" vznikla ze spolupráce sochařky, geologa a historičky umění. Nabízí jiný prostor pro vnímání současného umění a představuje umělecká díla, která zasněně čekají na jarní prudké deště či první sníh, než se rozpadnou a splynou znovu s lesem a se zemí...

V české a moravské krajině existují často nepovšimnutá umělecká díla, vytvořená pro konkrétní místo či pro určitý typ místa v krajině. Někdy jsou to jemné, téměř neviditelné objekty, jindy krajinné dominanty.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY