Nový Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (zošit pre učiteľa) - 2. časť

Interdrought2020.com Nový Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (zošit pre učiteľa) - 2. časť Image
Trávit čas knihou Nový Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (zošit pre učiteľa) - 2. časť! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Nový Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (zošit pre učiteľa) - 2. časť a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Prečo je Slovenský jazyk NOVÝ?1. Prešiel rozsiahlou inováciou a bol rozdelený na učebnicu, zošit pre študenta, zošit pre učiteľa a on-line podporu e-orbispictus.sk, pričom sa posilnila pracovná časť súboru.2. Uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) a riešenie úloh a prípadov sa stáva podstatou učenia sa.3. Bol aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku.4. Prehodnotil sa výber a forma ukážok jazykových prejavov z rôznych komunikačných oblastí.5. Zjednodušila a sprehľadnila sa štruktúra preberaných tém.6. Zohľadnili sa požiadavky iŠVP, súčasnej maturity, ale aj aktuálny stav komunikácie spoločnosti.Zošit pre učiteľa obsahuje náhľady strán zo ">Zošita pre študenta s výsledkami úloh, možnými riešenia úloh, námetmi a komentármi k nim. Učiteľ odhalí prostredníctvom výsledkov aj zámer úloh. Výsledky sú graficky vyčlenené a urýchľujú prípravu učiteľa na hodinu. Vďaka širokej ponuke úloh si môže učiteľ vybrať a zostaviť hodinu podľa schopností žiakov. Keďže má učiteľ k dispozícii všetko na jednom mieste, zvyšuje sa efektivita prípravy učiteľa na hodinu a má dostatok času na individuálny prístup, vlastné tvorivé aktivity a pod.Úlohy zďaleka nevyčerpávajú potenciál ukážok a komunikačných prostriedkov. Autori predpokladajú schopnosť učiteľa tvorivo pracovať s ponúknutým materiálom.Obsahuje:– riešenia úloh pre učiteľa;– námety na riešenie;– vysvetlenie zámeru úloh;– vyznačenie hľadaných javov priamo v texte;– inšpiráciu na ďalšiu prácu s textami a úlohami.

NÁZEV SOUBORU: Nový Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (zošit pre učiteľa) - 2. časť.pdf

AUTOR: Milada Caltíková

ISBN: 9788081205576

VELIKOST SOUBORU: 8,67 MB

STÁHNOUT ČÍST

Prečo je Slovenský jazyk NOVÝ? 1. Prešiel rozsiahlou inováciou a bol rozdelený na učebnicu, zošit pre študenta, zošit pre učiteľa a on-line podporu e-orbispictus.sk, pričom sa posilnila pracovná časť súboru. 2. Uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) a riešenie úloh a prípadov sa stáva podstatou učenia ...

101 Kč Nový Slovenský jazyk pre stredné školy 1 - Zošit pre študenta 2.časť | Milada Caltíková,collegium . Nový Slovenský jazyk pre stredné školy 1 - Zošit pre študenta 2.časť | Zošit Nový Slovenský jazyk pre stredné školy má ambíciu nahradiť poznámkový zošit.Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí čas učiteľovi i žiakovi v škole aj doma.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY