Základy organizace veřejné správy v ČR

Interdrought2020.com Základy organizace veřejné správy v ČR Image
Základy organizace veřejné správy v ČR je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladimír Novotný. Přečtěte si s námi knihu Základy organizace veřejné správy v ČR na interdrought2020.com
Publikace vysvětluje principy a instituty organizace veřejné správy v České republice tak, jak jsou v současné době pojímány právní teorií. Organizace veřejné správy je poměrně složitý institut, v němž dochází k neustálým změnám. Vzhledem k této skutečnosti i cílové skupině čtenářů nemohla publikace přinést vyčerpávající výklad. Snahou autorů bylo popsat srozumitelnou formou základy fungování veřejné správy, stručně se věnují i problematice státní služby a postavením úředníků územních samosprávných celků.Kniha je určena především studentům vysokých škol k doplnění přednášek z obecné části správního práva, může však rovněž velmi dobře posloužit zájemcům zabývajícím se praxí veřejné správy a širší veřejnosti, která přichází se správním právem do styku.

NÁZEV SOUBORU: Základy organizace veřejné správy v ČR.pdf

AUTOR: Vladimír Novotný

ISBN: 9788073802639

VELIKOST SOUBORU: 4,32 MB

STÁHNOUT ČÍST

Základy organizace veřejné správy v ČR - ústavní základy: čl. 2 Ú; veřejnou správu jako celek ústava neřeší; týká se jí hlava třetí - o moci výkonné, hlava sedmá - o územní samosprávě (

Základy organizace veřejné správy v ČR - ústavní základy: čl. 2 Ú; veřejnou správu jako celek ústava neřeší; týká se jí hlava třetí - o moci výkonné, hlava sedmá - o územní samosprávě (

SOUVISEJÍCÍ KNIHY