Slovenské národné obrodenie

Interdrought2020.com Slovenské národné obrodenie Image
Trávit čas knihou Slovenské národné obrodenie! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Slovenské národné obrodenie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Peter Brock sa vo svojom opuse, ojedinelom v anglickom jazykovom teritóriu, pokúsil o istú rekonštrukciu slovenského národného obrodenia na základe, takmerby sa chcelo povedať, že úplného, kompletného štúdia dovtedajšej literatúry aj pramenného materiálu, a hoci radikálne nemení obraz slovenského obrodenia, dáva mu vnútornú konzistenciu, akýsi vnútorný systém, poriadok. Navyše ho konštruuje na sledovaní vlastnej, slovenskej vývinovej línie, ale aj na českých a maďarských súvislostiach, ktoré často určujú slovenské myslenie, národnú ideológiu dodnes. Vnútorná diferenciácia slovenského národného obrodenia tvorí základ tejto monografie.Jej prvú časť predstavuje katolícke hnutie, vznik bernolákovčiny, druhú kollárovský slovansko-československý konzervativizmus a tretiu štúrovsko-hurbanovský slovansko-slovenský radikalizmus.

NÁZEV SOUBORU: Slovenské národné obrodenie.pdf

AUTOR: Peter Brock

ISBN: 8071494925

VELIKOST SOUBORU: 2,31 MB

STÁHNOUT ČÍST

Slovenské strany se před sobotními volbami sjednotily, jdou proti Kotlebovi 3. listopadu 2017 Hrozba úspěchu neofašistické protizápadní Lidové strany Naše Slovensko Mariána Kotleby sjednotila...

Slovenské národné hnutie Anton Bernolák Ľudovít Štúr Ján Kollár Tri generácie slovenských národovcov Starší názov pre slovenské národné hnutie je slovenské národné obrodenie Koncom 18. storočia sa v Európe začala viesť diskusia o národe, národoch...to bola dovtedy neznáma téma, pretože do 18. storočia bola v ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY