Slovenské národné obrodenie

Interdrought2020.com Slovenské národné obrodenie Image
Hledáte knihu Slovenské národné obrodenie? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2002 a autorem je Peter Brock? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Peter Brock sa vo svojom opuse, ojedinelom v anglickom jazykovom teritóriu, pokúsil o istú rekonštrukciu slovenského národného obrodenia na základe, takmerby sa chcelo povedať, že úplného, kompletného štúdia dovtedajšej literatúry aj pramenného materiálu, a hoci radikálne nemení obraz slovenského obrodenia, dáva mu vnútornú konzistenciu, akýsi vnútorný systém, poriadok. Navyše ho konštruuje na sledovaní vlastnej, slovenskej vývinovej línie, ale aj na českých a maďarských súvislostiach, ktoré často určujú slovenské myslenie, národnú ideológiu dodnes. Vnútorná diferenciácia slovenského národného obrodenia tvorí základ tejto monografie.Jej prvú časť predstavuje katolícke hnutie, vznik bernolákovčiny, druhú kollárovský slovansko-československý konzervativizmus a tretiu štúrovsko-hurbanovský slovansko-slovenský radikalizmus.

NÁZEV SOUBORU: Slovenské národné obrodenie.pdf

AUTOR: Peter Brock

ISBN: 8071494925

VELIKOST SOUBORU: 10,91 MB

STÁHNOUT ČÍST

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ OBRODENIE - PREDPOKLADY: koncom 18. storočia sa v Európe vytvorili predpoklady na vznik moderných národov. -Vývin slovenskej národnosti silne obmedzovala HOSPODÁRSKA a SPOLOČENSKÁ ZAOSTALOSŤ.V podmienkach dvojitého národnostného útlaku Slovákov (zo strany viedenskej vlády, no najmä maďarských vládnúcich tried) boli možnosti formovania sa novodobého ...

Title: Slovenské národné obrodenie Author: oem Last modified by: user Created Date: 3/31/2020 8:04:00 PM Other titles: Slovenské národné obrodenie Slovenské národné obrodenie

SOUVISEJÍCÍ KNIHY