Úvod do moderní psychoanalýzy

Interdrought2020.com Úvod do moderní psychoanalýzy Image
Úvod do moderní psychoanalýzy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Poněšický. Přečtěte si s námi knihu Úvod do moderní psychoanalýzy na interdrought2020.com
Autor v publikaci představuje psychoanalýzu jako napínavou, stále se vyvíjející a hledající vědu o člověku. Kniha se zabývá problematikou nevědomí, vývojem analýzy ve 20. století, vývojem, dynamikou a strukturou osobnosti, tématem učení, otázkou tělesna a tělesnosti v psychosomatice, vztahovostí, účinnými faktory v psychoterapii, prostor je věnován i skupinové psychoterapii a vztahu psychoanalýzy k politice a kulturně-společenskému dění. Představuje náčrt hlubinné psychologie osobnosti, jež zahrnuje jak zdraví, tak i abnormální vývoj. Autorův příspěvek spočívá zejména ve snaze o integraci hlubinného psychologického, behaviorálního i humanistického pojetí člověka na pozadí psychoanalytického výkladu a porozumění, ale i o integraci často kontroverzně koncipovaných psychoterapeutických představ coby hermeneutického výkladu potíží a problémů pacienta, či coby víceméně objektivních poruch a zábran v psychickém vývoji, ve zdravém psychickém fungování.

NÁZEV SOUBORU: Úvod do moderní psychoanalýzy.pdf

AUTOR: Jan Poněšický

ISBN: 9788073875480

VELIKOST SOUBORU: 4,76 MB

STÁHNOUT ČÍST

Podobné jednotky. Úvod do moderní psychoanalýzy / Hlavní autor: Poněšický, Jan, 1943- Vydáno: (2003) Proces změny v dynamické psychoterapii a psychoanalýze / Hlavní autor: Poněšický, Jan, 1943- Vydáno: (2019) Úvod do psychoanalytických teorií / Hlavní autor: Plháková, Alena, 1954- Vydáno: (2011)

Autor Jan Poněšický v publikaci Úvod do moderní psychoanalýzy představuje psychoanalýzu jako napínavou, stále se vyvíjející a hledající vědu o člověku. Kniha se zabývá problematikou nevědomí, vývojem analýzy ve 20. století, vývojem, dynamikou a strukturou osobnosti, tématem učení, otázkou...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY