Spev o mne

Interdrought2020.com Spev o mne Image
Trávit čas knihou Spev o mne! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Spev o mne a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Spev o mne, úvodná báseň zo zbierky Walta Whitmana Steblá trávy (1855), sa považuje za jednu z najvýznamnejších básní v americkej literatúre. Táto nadčasová báseň o demokracii a fantázii, o živote a smrti, o úžasnej skúsenosti človeka so svojou vlastnou existenciou v mnohých ohľadoch doteraz podnecuje našu zvedavosť. „Ide vlastne o lyrický epos (niekoľko častí je vyslovene epických), ktorý inšpiruje vitálnostou, šírkou časového a priestorového záberu, vôbec tým, čo básnik obsiahol, zachytením mnohotvárnosti americkej reality, plne zhodnocujúcim chápaním prírody, vyrovnaným vzťahom k smrti, metafyzickými otázkami, demokratickosťou, mnohosubjektovosťou subjektu, smelou optikou...Z diela možno vyvodiť závery, na čom sa zakladá veľká moderná poézia.“ Ján ZamborSúčasťou knihy je štúdia, ktorej autorom je významný americký básnik Robert Hass.Titul Spev o mne od Walta Whitmana a tiež titul Úzkosť od autorky Anny Ondrejkovej - to sú prvé dva zväzky edície Poézia, ktorúzaložili básnici Juraj Kuniak, Rudolf Jurolek a Erik Jakub Groch. Grafické riešenie edície má všetky znaky nezameniteľného dizajnérskeho rukopisu Erika J. Grocha. Výtvarný redaktor vo vydavateľstve Skalná ruža je Ján Kudlička. Logo edície Poézia je ▲.

NÁZEV SOUBORU: Spev o mne.pdf

AUTOR: Walt Whitman

ISBN: 9788097112714

VELIKOST SOUBORU: 6,25 MB

STÁHNOUT ČÍST

Spev o mne, úvodná báseň zo zbierky Walta Whitmana Steblá trávy (1855), sa považuje za jednu z najvýznamnejších básní v americkej literatúre. Táto nadčasová báseň o demokracii a fantázii, o živote a smrti, o úžasnej skúsenosti človeka so svojou vlastnou existenciou v mnohých ohľadoch doteraz podnecuje našu zvedavosť.

Spev o mne . Je to právom jedna z najlepších básní, akú som kedy čítala. Možno aj úplne najlepšia. Autorove myšlienky sú stále aktuálne a v mnohom hodné označenia zvýrazňovačom. Veľmi odporúčam všetkým milovníkom poézie a dobrej literatúry. Túto báseň navyše rozoberá vo svojej knihe Papierové mestá John Green ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY