Etnické komunity díl II.

Interdrought2020.com Etnické komunity díl II. Image
Trávit čas knihou Etnické komunity díl II.! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Etnické komunity díl II. a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Diskuse o současnosti i minulosti Balkánu jako specifického kulturního regionu. Metafora cest odkazuje na propojení míst, kulturních fenoménů a řešení společenských i politických problémů. Současně chce zvýznamnit vazbu Balkánu k dalším regionům Evropy (ČR, NSR) a světa (USA). Analyzuje problémy migrace, etnických menšin, mezietnické komunikace a sociálních problémů jako důsledku válečného konfliktu (Bosna a Hercegovina).

NÁZEV SOUBORU: Etnické komunity díl II..pdf

AUTOR: Dana Bittnerová

ISBN: 9788087398814

VELIKOST SOUBORU: 1,91 MB

STÁHNOUT ČÍST

210 Kč Etnické komunity díl II. | Dana Bittnerová,Mirjam Moravcová . Etnické komunity díl II. Metafora cest odkazuje na propojení míst, kulturních fenoménů a řešení společenských i politických problémů. Současně chce zvýznamnit vazbu Balkánu k dalším regionům Evropy (ČR, NSR) a světa (USA).

193 Kč Etnické komunity.Elity.Instituce.Stát | Dana Bittnerová . Etnické komunity.Elity.Instituce.Stát | ...etnických komunit v menšinovém postavení, na jejich soužití s většinovou společností, a to ve dvou okruzích: prvý se vztahuje k otázce funkce institucí v procesu formování, udržování, transformace a revitalizace etnických komunit jako svébytných subjektů ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY