Elektrické obvody v příkladech

Interdrought2020.com Elektrické obvody v příkladech Image
Hledáte knihu Elektrické obvody v příkladech? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je Bohumil Brtník? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Příručka obsahuje celkem 123 vyřešených příkladů, zahrnujících základní problematiku elektrických obvodů, které jsou rozděleny do dvanácti kapitol. První kapitola prezentuje základní metody: úměrných veličin, zjednodušování, transfiguraci a Theveninovu větu, druhá pak metodu Kirchhoffových rovnic. Ve třetí kapitole je heuristickým a algoritmickým postupem uvedeno řešení metodou smyčkových proudů. Ve čtvrté kapitole jsou příklady řešení obvodů metodou uzlových napětí pro regulární prvky, pro neregulární jsou uvedeny modifikace této metody, a užití vícenásobných algebraických doplňků pro řešení obvodů. Pátá kapitola obsahuje příklady řešení použitím Masonových-Coatesových a transformačních grafů, jakož i dvojgrafů. V šesté kapitole jsou řešeny obvody v harmonickém ustáleném stavu. Příklady sedmé kapitoly prezentují linearizaci charakteristik, osmá se pak věnuje neharmonickému ustálenému stavu. Devátá kapitola obsahuje příklady řešení přechodných dějů jak přímou aplikací diferenciálních rovnic, tak i užitím Laplaceovy transformace. V desáté kapitole jsou příklady řešení základních pasivních, aktivních i diskrétních filtrů. Jedenáctá kapitola ukazuje řešení jevů na vedení a dvanáctá grafické i numerické řešení nelineárních obvodů.Vždy první - typový - příklad je řešen s velmi podrobným komentářem, u ostatních je řešení uvedeno, v příkladech jednoduchých pak pouze naznačeno. Příručka vznikla pro podporu výuky předmětu Elektrické obvody na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

NÁZEV SOUBORU: Elektrické obvody v příkladech.pdf

AUTOR: Bohumil Brtník

ISBN: 9788073002596

VELIKOST SOUBORU: 7,70 MB

STÁHNOUT ČÍST

V analogových elektronických obvodech jsou fyzikální veličiny měnící se spojitě reprezentovány proudem nebo napětím, které se může měnit také spojitě s časem.Analogové obvody se vytvářejí kombinací ze dvou základních způsobů zapojení: sériového a paralelního.Při sériovém zapojení prochází stejný proud řadou součástek.

Elektrické obvody v příkladech - 123 řešených příkladů zahrnující základní problematiku obvodů. Máme pro Vás však několik tipů: Zkuste se podívat, zda nemáte v hledaném slově překlepy; Pokud zadáváte celý název a nejste si jisti, zkuste například místo Olympus E-410 Double Zoom zadat pouze E-410

SOUVISEJÍCÍ KNIHY