Novoveké Slovensko

Interdrought2020.com Novoveké Slovensko Image
Trávit čas knihou Novoveké Slovensko! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Novoveké Slovensko a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Univ. prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc., renomovaný slovenský historik, v knihe Cesta Dejinami - Novoveké Slovensko pútavým spôsobom osvetľuje naše novoveké dejiny. Venuje sa udalostiam od bitky pri Moháči r.1526 až po vystúpenie slovenskej revolučnej mládeže v Slovenskej revolúcii v rokoch 1848 - 1849. Často rozpoluplný chod dejín približuje príťažlivým jazykom, konkrétnymi príkladmi a obrazovými materiálom. Nadväzuje pritom na publikáciu Cesta dejinami - Stredoveké Slovensko, ktorá vyšla v roku 2002.

NÁZEV SOUBORU: Novoveké Slovensko.pdf

AUTOR: Matúš Kučera

ISBN: 8080462577

VELIKOST SOUBORU: 7,70 MB

STÁHNOUT ČÍST

Tento článok obsahuje zoznam všetkých 141 slovenských miest, zoradených podľa počtu obyvateľov v roku 2018.Zoznam je ale možné zoradiť podľa katastrálnej rozlohy, hustoty osídlenia a ostatných parametrov uvedených v hlavičke tabuľky.

Univerzitný profesor PhDr. Matúš Kučera, DrSc., renomovaný slovenský historik, v knihe Novoveké Slovensko pútavým spôsobom osvetľuje naše novoveké dejiny. Venuje sa udalostiam od bitky pri Moháči v roku 1526 až po vystúpenie slovenskej revolučnej mládeže v Slovenskej revolúcii v rokoch 1848 - 1849.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY