Neurologie v běžné lékařské praxi

Interdrought2020.com Neurologie v běžné lékařské praxi Image
Trávit čas knihou Neurologie v běžné lékařské praxi! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Neurologie v běžné lékařské praxi a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Autor se v díle zaměřil zejména na problematiku, s níž se může setkat každý lékař. Přináší jak základy neurologického vyšetření, včetně vyšetření pacienta v bezvědomí, tak i základní poznatky o chorobách nervového systému i o hraničních chorobách, jakými jsou například vertebrogenní syndromy či komatózní stavy.

NÁZEV SOUBORU: Neurologie v běžné lékařské praxi.pdf

AUTOR: Svatopluk Káš

ISBN: 8071693391

VELIKOST SOUBORU: 4,14 MB

STÁHNOUT ČÍST

Je rozdělena do dvou částí - obecnou a speciální neurologii. Obecná neurologie shrnuje podstatné údaje o nervovém systému z preklinických oborů, které mají vztah ke klinické praxi. Odpadá tak povětšinou nutnost pracně vyhledávat tyto údaje v příslušných monografiích.

Svatopluk Káš, Neurologie v běžné lékařské praxi, Grada, 1997 Ivana Tyrlíková , Neurologie pro sestry , Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999 Svatopluk Káš, Jan Országh , Neurologie pro 4. ročník středních zdravotnických škol , Scientia medica, 1996

SOUVISEJÍCÍ KNIHY