Dějiny Anglie: Základy

Interdrought2020.com Dějiny Anglie: Základy Image
Trávit čas knihou Dějiny Anglie: Základy! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Dějiny Anglie: Základy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Dějiny Anglie: Základy zahrnují období od pravěku až po smrt prvního Tudorovce na anglickém trůně Jindřicha VII. a končí bezprostředně předtím, než se vlády ujal jeho mnohem slavnější syn Jindřich VIII. Dočteme se v něm o záhadném megalitickém Stonehengi, Keltech, dobytí země Římany a působení jejich civilizace, dvojím přijetí křesťanství, příchodu Anglosasů a jejich zatlačování původních keltských obyvatel na západní a severní okraj ostrova, vzniku soupeřících anglosaských států, jejich sjednocování, nájezdech Vikingů a jejich usazování v zemi, sjednocování země a přejímání nejvyšší dobové kultury z evropského kontinentu, bojích s Dány, normanském záboru v nejvýznamnějším roce anglických dějin 1066, ztrátě francouzských území, feudálním zřízení, anglickém právu a gotické kultuře, Magně chartě a vzniku parlamentu, stoleté válce s Francií, která začala ve 14. století, morové černé smrti, válkách růží a nastolení tudorovské dynastie, která vnitřně rozdělenou zemi znovu sjednotila, a tím vytvořila předpoklady k pozdějšímu velmocenskému vzestupu země.Do dějové linie autor vsouvá faktografické kapitoly líčící zakládání klášterů, zemědělský život venkova, rozvoj měst, obchod, vojenství a nejdůležitější stránky každodenního života středověkých lidí, například oblékání a móda, stravování či léčení chorob. Nechybějí ani slavné historické legendy a anekdotické historky, což nesmírně přispívá k čtivosti práce, která se celá důsledně opírá o historické prameny a neustále zdůrazňuje to nejdůležitější – vzájemnou souvislost všeho se vším.

NÁZEV SOUBORU: Dějiny Anglie: Základy.pdf

AUTOR: Peter Ackroyd

ISBN: 9788075070036

VELIKOST SOUBORU: 7,16 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kniha Dějiny Anglie - Základy z vydavateľstva BB/art a mnoho iných kníh s kategórie Svetové dejiny, dejiny štátov nájdete na Najlacnejšie knihy online

Dějiny Anglie - Základy . Dějiny Anglie: Základy zahrnují období od pravěku až po smrt prvního Tudorovce na anglickém trůně Jindřicha VII. a končí bezprostředně předtím, než se vlády ujal jeho mnohem slavnější syn Jindřich VIII.Dočteme se v něm o záhadném megalitickém Stonehengi, Keltech, dobytí země Římany a působení jejich civilizace, dvojím přijetí ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY