Zobrazení bez reprodukce

Interdrought2020.com Zobrazení bez reprodukce Image
Trávit čas knihou Zobrazení bez reprodukce! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Zobrazení bez reprodukce a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Autorka v knize, která je zároveň 1. svazkem nové ediční řady Nakladatelství UMPRUM, zkoumá specifika českého performativního umění 70. let 20. století skrze jeho vztah k fotografii. Fotografické aspekty performance a performativní aspekty fotografie jsou ověřovány na vybraných a v některých případech dnes neznámých dílech Petra Štembery, Karla Milera, Jana Mlčocha nebo Jiřího Kovandy. Publikace představuje možnosti fotografického rámování performativního umění a zabývá se i širším polem podmínek jeho vzniku a distribuce. Zkoumá nejen vnitřní vztahy performance a fotografie, ale fotografickou dokumentaci popisuje také jako nástroj recepce dematerializovaného umění a jako rámec nahrazující neexistující instituce. Grafika Štěpán Marko.Mgr. Hana Buddeus, Ph.D.historička umění a kurátorka. Zabývá se fotografií v kontextu dějin umění a současným uměním. V roce 2015 ukončila doktorské studium na UMPRUM dizertační prací, v níž se věnovala problematice fotografické dokumentace performance. V uplynulých letech se podílela na dramaturgické koncepci Festivalu Fotograf a vedla Galerii AMU. Je členkou redakční rady časopisu Fotograf. V současnosti pracuje v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR na grantovém projektu Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví.

NÁZEV SOUBORU: Zobrazení bez reprodukce.pdf

AUTOR: Hana Buddeus

ISBN: 9788087989364

VELIKOST SOUBORU: 8,27 MB

STÁHNOUT ČÍST

Hana Buddeus. Zobrazení bez reprodukce? Fotografie a performance v českém umění sedmdesátých let 20. století je zajímavá disertační práce, redigovaná Štěpánem Markem, kterou obhájila a vydala péčí UMPRUM. Publikace je rozdělena na dvě části: vizuální vyprávění, jež

Zobrazení bez reprodukce - Buddeus Hana - Autorka v knize, která je zároveň 1. svazkem nové ediční řady Nakladatelství UMPRUM, zkoumá specifika českého performativního umění 70. let 20. století skrze jeho vztah k fotografii. Fotografické aspekty perf

SOUVISEJÍCÍ KNIHY