Přehled judikatury ve věcech práva na informace

Interdrought2020.com Přehled judikatury ve věcech práva na informace Image
Hledáte knihu Přehled judikatury ve věcech práva na informace? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je František Korbel? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Jde o komplexní přehled rozhodnutí z oblasti práva na informace, který zahrnuje veškerou relevantní judikaturu z dané oblasti. Čtenář zde nalezne odpovědi na všechny dosud řešené podstatné otázky spojené s poskytováním informací, a to jak ze strany žadatelů, tak i ze strany těch, kteří jsou povinni informace poskytnout. Člení se na šest částí, a to: - základy práva na informace (základní pojmy a situace), - povinné subjekty (státní orgány, územní samosprávné celky, veřejné instituce, jejich působnost, postavení nadřízených orgánů při poskytování informací), - vztah k jiným právním předpisům (např. zák. o obcích, správnímu řádu, zák. o veřejných zakázkách atd.), - ochrana informací (utajovaných, soukromí a osobních údajů, obchodního tajemství, majetkových poměrů, o trestním řízení a další), - proces poskytování informací (žádost, rozhodnutí, zpoplatnění, opravné prostředky, řízení před soudem, výkon rozhodnutí), - další aktuální judikáty (včetně judikatury ESLP). Publikace je určena zejména pro pracovníky státní správy, samosprávy a všech dalších institucí s povinností k poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. Bude též dobře využitelná pro žadatele o informace, advokáty, správní soudy, ale i studenty pro rozšíření podkladů v předmětech správního a ústavního práva.

NÁZEV SOUBORU: Přehled judikatury ve věcech práva na informace.pdf

AUTOR: František Korbel

ISBN: 9788074780226

VELIKOST SOUBORU: 1,41 MB

STÁHNOUT ČÍST

Odbor odškodňování nezajišťuje úkoly spojené se zastupováním státu před Evropským soudem pro lidská práva. K této problematice lze získat informace na stránkách zde. Kromě jednání za stát ve věcech náhrady škody odbor odškodňování také zajišťuje rozhodování o žádostech obětí trestných činů o peněžitou ...

Přehled rozhodnutí z oblasti práva na informace zahrnuje veškerou relevantní judikaturu z dané oblasti. Čtenář zde nalezne odpovědi na všechny dosud řešené podstatné otázky spojené s poskytováním informací, a to jak ze strany žadatelů, tak i ze strany těch, kteří jsou povinni informace poskytnout....

SOUVISEJÍCÍ KNIHY