Slováci a ľudovodemokratický režim

Interdrought2020.com Slováci a ľudovodemokratický režim Image
Trávit čas knihou Slováci a ľudovodemokratický režim! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Slováci a ľudovodemokratický režim a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Ďalší zväzok edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov sleduje kľukatú cestu Slovenska v mimoriadne turbulentnom období rokov 1945 - 1948. Začína sa 9. mája 1945, deň po kapitulácii vlády Slovenskej republiky, ktorý bol zároveň dňom porážky nacistického Nemecka i skončením druhej svetovej vojny v Európe. Tri povojnové roky predstavujú v slovenských dejinách síce krátke, ale dôležité a udalosťami mimoriadne nabité obdobie.

NÁZEV SOUBORU: Slováci a ľudovodemokratický režim.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788081191015

VELIKOST SOUBORU: 8,88 MB

STÁHNOUT ČÍST

slovÁci a ĽudovodemokratickÝ reŽim - pramene k dejinÁm slovenska a slovÁkov xiiib. autorov kolektív 15 € ...

Slováci a ľudovodemokratický režim -- Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIIIb. Ďalší zväzok edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov sleduje kľukatú cestu Slovenska v mimoriadne turbulentnom období rokov 1945 - 1948. Začína sa 9. mája 1945, deň po kapitulá¬cii vlády Slovens...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY