Jan Švankmajer

Interdrought2020.com Jan Švankmajer Image
Trávit čas knihou Jan Švankmajer! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Jan Švankmajer a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Vítejte v obrazotvorném světě Jana Švankmajera, světové legendy české kinematografie.Výpravná publikace mapuje tvůrčí principy celosvětově uznávaného surrealisty Jana Švankmajera. Autor knihy Bruno Solařík, který se spolu s režisérem účastní aktivit skupiny surrealistů, představuje prostřednictvím Švankmajerových názorů a výtvorů celistvé svědectví o výjimečném díle této světové legendy české kinematografie. Součástí publikace jsou i dosud nepublikované reprodukce Švankmajerových objektů-fetišů a exkluzivní snímky z jeho nejnovějšího filmu Hmyz.This narrative publication maps the creative principles of worldrenowned surrealist Jan Švankmajer. Bruno Solařík, the author of the book, takes part in the activities of a group of surrealists with the artist and director, and presents, by means of Švankmajer’s opinions and creations, a complete testimony of the exceptional work of this world legend of Czech cinematography. One component of the publication is the never before published reproductions of Švankmajer’s objectsfetishes and exclusive shots from his newest film Insects.

NÁZEV SOUBORU: Jan Švankmajer.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788026418146

VELIKOST SOUBORU: 4,69 MB

STÁHNOUT ČÍST

Jan Švankmajer (* 4. září 1934 Praha) je český tvůrce animovaných filmů, výtvarník a animátor. Umění Jana Švankmajera je obtížně zařaditelné do nějakého uměleckého proudu, jako člověk je považován za surrealistu. Kromě své vlastní tvorby se podílí na filmech jiných tvůrců.

Jan Švankmajer má v Muzeu Kampa magickou kunstkomoru Výtvarník a filmař Jan Švankmajer vystavil v Muzeu Kampa svá díla, filmy i surrealisticky obskurní artefakty z vlastní sbírky. Dryje: Dejte se sežrat! aneb Janu Švankmajerovi k 80. narozeninám

SOUVISEJÍCÍ KNIHY