Názvosloví organických sloučenin

Interdrought2020.com Názvosloví organických sloučenin Image
Názvosloví organických sloučenin je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Karolína Sezemská. Přečtěte si s námi knihu Názvosloví organických sloučenin na interdrought2020.com
Publikace shrnuje aktuální pravidla pro tvorbu názvů organických sloučenin podle IUPAC. Aplikace pravidel je ukázána na konkrétních řešených příkladech, zároveň zde lze nalézt i příklady k procvičení s autorským řešením a odkazy na použitá pravidla. Příručka je určena nejen pro úroveň střeních škol ale i pro základní kurzy organické chemie na vysokých školách.

NÁZEV SOUBORU: Názvosloví organických sloučenin.pdf

AUTOR: Karolína Sezemská

ISBN: 9788020030757

VELIKOST SOUBORU: 8,61 MB

STÁHNOUT ČÍST

NÆzvosloví organických slouŁenin 9 1. NÆzvosloví organických slouŁenin podle dopo-ruŁení IUPAC SystematickØ nÆzvosloví organických lÆtek je zalo¾eno na płedpokladu, ¾e orga-nickØ slouŁeniny lze odvodit z urŁitØ zÆkladní struktury vhodnými operacemi.

Názvosloví organických sloučenin Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY