Nový poľovnícky zákon

Interdrought2020.com Nový poľovnícky zákon Image
Nový poľovnícky zákon je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Nový poľovnícky zákon na interdrought2020.com
ZÁKON č. 274/2009 Z. z. zo 16. júna 2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov...OBSAH :PREHĽAD ustanovení zákona o poľovníctveZÁKON č. 274/2009 Z. z. zo 16. júna 2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonovPríloha č. 1: Populácia voľne žijúcich druhov živočíchovPríloha č. 2: Sadzobník na výpočet nájomného za poľovné pozemky pre hlavné druhy lovnej zveri za 1 ha ročne v euráchPríloha č. 3: Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únieVYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z.z. z 10. augusta 2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctvePríloha č. 1: Poľovné oblasti a lokalityPríloha č. 2: Obsah štatútu poľovnej oblasti, poľovnej lokality a chovateľského celkuPríloha č. 3: Podmienky zaradenia poľovných revírov do kvalitatívnych triedPríloha č. 4: Normované kmeòové stavy a koeficient prírastkuPríloha č. 5: Kritériá zaradenia do kvalitatívnych triedPríloha č. 6: Spôsob určenia normovanch stavov malej zveri a srnčej zveri chovanej v poľovných revíroch v poľovných oblastiach pre malú zverPríloha č. 7: Tabuľka na hodnotenie jeleních parohov podľa C.I.C.Príloha č. 8: Záznam o love zveri, nájdenej uhynutej zveri, použitých značkách a použití divinyPríloha č. 9: Vzor: Štítok trofejePríloha č. 10: Plán chovu a lovu raticovej zveri na poľovnícku sezónuPríloha č. 11: Plán chovu a lovu malej zveriPríloha č. 12: Plán starostlivosti o zverPríloha č. 13: Plán spoločných poľovačiekPríloha č. 14: Prehľad stavu zveriPríloha č. 15: Povolenie na lov zveriPríloha č. 16: Evidencia poľovných a poľovne upotrebiteľných psovPríloha č. 17: Vzor: Evidencia zmluvy vlastníkov podľa § 12 alebo § 13 zákonaPríloha č. 18: Vzor: Prihláška na prípravu na skúšky z poľovníctvaPríloha č. 19: Skúšobné predmetyPríloha č. 20: Vzor - Záznam o príprave na skúšku z poľovníctvaPríloha č. 21: Hlásenie o výsledku praktickej skúšky zo streleckej prípravyPríloha č. 22: Vzor žiadosti o vykonanie skúšky z poľovníctvaPríloha č. 23: Vzor preukazu prednášateľa a skúšobného komisáraPríloha č. 24: Vzor zápisnoce o vykonaní skúšky z poľovníctvaPríloha č. 25: Vzor - Slovenská poľovnícka komoraPríloha č. 26: Vzor - Žiadosť o vykonanie opravy skúšky z poľovníctvaPríloha č. 27: Vzor zápisnice o doplnkovej skúške z poľovníctva na získanie spôsobilosti na držanie zbraní a strelivaPríloha č. 28: Vzor - VysvedčeniePríloha č. 29: Vzor zápisnice o vykonaní skúšky poľovníckeho hospodáraPríloha č. 30: Vzor - Vysvedčenie o skúške poľovníckeho hospodáraPríloha č. 31: Vzor - Zápisnica o vykonaní vyššej skúškyPríloha č. 32: Vzor - Vysvedčenie o vyššej skúške z poľovníctvaPríloha č. 33: Vzor - Odznak člena poľovníckej strážePríloha č. 34: Vzor - Žiadosť o vydanie/predåženie platnosti poľovného lístkaPríloha č. 35: Zoznam skúšok na získanie poľovnej upotrebiteľnostiPríloha č. 36: Vzor - ZnačkaPríloha č. 37: Vzor - Lístok o pôvode ulovenej raticovej zveri

NÁZEV SOUBORU: Nový poľovnícky zákon.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788080578053

VELIKOST SOUBORU: 3,83 MB

STÁHNOUT ČÍST

Nový zákon o poľovníctve. - poľovnícka diskusia, diskusná téma #7128 poľovnícke fórum, rady pre poľovníkov

Nový zákon o poľovníctve. - poľovnícka diskusia, diskusná téma #7128 poľovnícke fórum, rady pre poľovníkov

SOUVISEJÍCÍ KNIHY