Operační zesilovače pro obyčejné smrtelníky

Interdrought2020.com Operační zesilovače pro obyčejné smrtelníky Image
Trávit čas knihou Operační zesilovače pro obyčejné smrtelníky! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Operační zesilovače pro obyčejné smrtelníky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Tato praktická příručka o operačních zesilovačích má sloužit nejen pro amatérskou, ale i pro poloprofesionální praxi, neboť shrnuje vše podstatné o operačních zesilovačích. Jsou zde vyzdviženy principy zapojení a konkrétní řešení jednotlivých problémů. Nenajdete tu však rozsáhlé vzorce a složitá matematická odvození, těmi se zabývá odbornější literatura. V knize jsou shrnuty pouze podstatné informace a především zapojení obvodů s OZ, které se skutečně dají v praxi použít. Vše s minimální teorií bez složitých vzorců a rovnic. Velmi užitečné mohou být i přehledy operačníchzesilovačů a komparátorů uvedené na konci knihy. Kniha vychází z přehledu základních zapojení s OZ, který byl otištěn před několika lety na stránkách dvou „modrých“ konstrukčních příloh AR. Použitá zapojení byla tehdy vybrána z nejrůznějších časopisů a knih. Z tuzemských to bylahlavně Sdělovací technika a Amatérské radio od roku 1965. Nyní však byly informace systematičtěji uspořádány a jejich záběr rozšířen.Kniha je určena jako úvodní informace zvláště pro ty, kteří chtějí do problematiky operačních zesilovačů teprve postupně pronikat a které odrazují rozsáhlá díla. Zběhlým konstruktérům jistě kniha poslouží jako inspirace a přehledný zdroj informací o problematice operačních zesilovačů.Stručný obsah1. Úvod2. Co je operační zesilovač a trocha teorie3. Napájení OZ4. Zesilovače5. Syntetické indukčnosti a gyrátory6. Aktivní filtry7. Oscilátory harmonických signálů8. Multivibrátory a generátory tvarových kmitů9. Tvarovače signálu10. Usměrňovače a převodníky na absolutní hodnotu11. Logaritmické zesilovače12. Převodníky13. Rozšíření rozsahu výstupních napětí a proudů14. OZ v napájecích zdrojích15. OZ v nf technice16. OZ v měřicích přístrojích a zkoušečkách17. OZ v indikátorech, testerech a spínačích18. OZ v dalších zapojeních19. Optoizolační zesilovače20. OZ v datech21. Literatura22. Rejstřík

NÁZEV SOUBORU: Operační zesilovače pro obyčejné smrtelníky.pdf

AUTOR: Jaroslav Belza

ISBN: 8073000601

VELIKOST SOUBORU: 9,49 MB

STÁHNOUT ČÍST

Operační zesilovače v elektronice / Hlavní autor: Punčochář, Josef, 1948- Vydáno: (1996) Operační zesilovače pro obyčejné smrtelníky / Hlavní autor: Belza, Jaroslav, 1958- Vydáno: (2004)

Belza Jaroslav: Operační zesilovače pro obyčejné smrtelníky - praktická zapojení a inspirace, BEN - technická literatura, 2004, ISBN 80-7300-060-1; Punčochář Josef: Operační zesilovače v elektronice, BEN - technická literatura, 2002, ISBN 80-7300-059-8; Elektronika - Miloslav Bezděk - vydáno nakladatelstvím Kopp v roce 2006

SOUVISEJÍCÍ KNIHY