Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ

Interdrought2020.com Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ Image
Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Iva Jungwirthová. Přečtěte si s námi knihu Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ na interdrought2020.com
Závažné postižení sluchu není automaticky „vstupenkou“ do speciální školy. Podle psycholožky Ivy Jungwirthové téměř u všech dětí, které špatně slyší, stojí za to pokusit se o integraci do běžné školy. Jaké vady sluchu se u dětí mohou vyskytnout? Vady sluchu se podle závažnosti dělí na lehkou, střední a těžkou nedoslýchavost a na praktickou hluchotu. Mít sluchovou vadu neznamená, že člověk neslyší nic, stejně jako u zrakových vad i zde existuje různá míra závažnosti postižení sluchu. Ve speciálních školách těmto dětem chybí především to, co jim může dát pouze integrace - pozitivní vrstevnické řečové vzory a běžné sociální prostředí.Autorka vysvětluje, co s sebou nese vada sluchu, provází čtenáře přehledem pomůcek, které děti s vadou sluchu používají, a podrobně rozebírá výchovně-vzdělávací proces ve škole. Zdůrazňuje důležitost komunikace školy s rodiči a také s odborníky, provádí čtenáře možnostmi, které dává současná legislativa, a nabízí zkušenosti z praxe.

NÁZEV SOUBORU: Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ.pdf

AUTOR: Iva Jungwirthová

ISBN: 9788026209447

VELIKOST SOUBORU: 5,63 MB

STÁHNOUT ČÍST

JUNGWIRTHOVÁ, Iva. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ.Vydání první. Praha: Portál, 2015. 191 stran. ISBN 9788026209447. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS

Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Praha:Portál Klenková, J. (2014). Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením: psychologické, medicínské a speciálně-pedagogické souvislosti. Brno: Masarykova univerzita. Reference

SOUVISEJÍCÍ KNIHY