Ježíšova politika

Interdrought2020.com Ježíšova politika Image
Ježíšova politika je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor John Howard Yoder. Přečtěte si s námi knihu Ježíšova politika na interdrought2020.com
J. H. Yoder je významný americký teolog, autor děl ze systematické teologie, etiky, historické teologie či biblické hermeneutiky, iniciátor a aktivista rozhovorů o nenásilí a ekumenického i mezináboženského dialogu. Stal se zatím asi nejdůležitější představitelem teologického a společensko-kritického odkazu tzv. radikální reformace a jeho nejvlivnějším interpretem v rozpravě s jinými tradicemi. V Ježíšově politice položil sobě i svému okolí otázku, do jaké míry tvoří Ježíšův zjev i celý příběh normativní základy křesťanské etiky. Novozákonní zvěst vykresluje Ježíše jako nositele nové možnosti lidských, společenských a politických vztahů. Jak proměňuje pohled svých následovníků na širší pospolitost, svět dějin i politiky? Pokus o novozákonní etiku ve světle soudobého biblického bádání.Obsahuje kapitoly: Možnosti „mesiášské“ etiky, Přicházející království, Aspekty a důsledky „milostivého léta“, „Bůh bude bojovat za nás“, Možnosti nenásilného odporu, Prozatímní bilance, Kristův učedník a Ježíšova cesta, Kristus a moc, Revoluční podřízenost, Každá duše ať je poddána: Římanům 13 a autorita státu, Ospravedlnění milostí skrze víru, Válka Beránkova.

NÁZEV SOUBORU: Ježíšova politika.pdf

AUTOR: John Howard Yoder

ISBN: 808621138

VELIKOST SOUBORU: 4,53 MB

STÁHNOUT ČÍST

Russell Moore: Americké evangelikály zajímá víc politika než Ježíšova dobrá zpráva Dub 30, 2018 Russell Moore, předseda Komise pro etiku a náboženskou svobodu Jižní baptistické konvence, uvedl, že američtí evangelikálové jsou často více zaujatí výběrem prezidentských…

Ježíšova politika? Tedy - Ježíš nehlásal náboženství odtržené do života, ale naopak u něj hrála významnou roli otázka spravedlnosti. Upřednostňoval chudé a utlačované a ostře se vymezoval vůči elitám. Svou vizi spravedlivé společnosti rovných před Bohem odmítal realizovat násilnými prostředky, proti mocným ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY