Cvičebnica nemeckej gramatiky 2

Interdrought2020.com Cvičebnica nemeckej gramatiky 2 Image
Trávit čas knihou Cvičebnica nemeckej gramatiky 2! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Cvičebnica nemeckej gramatiky 2 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
2. časť univerzálnej cvičebnice vhodnej k akejkoľvek učebnici nemčiny pre mierne až stredne pokročilých. Študentom i učiteľom nemčiny poskytuje bohatý zdroj látky na precvičovanie nemeckej gramatiky. V 48 kapitolách sa postupne precvičujú gramatické javy týkajúce sa podstatných mien, prídavných mien, zámen, čísloviek, slovies, prísloviek, predložiek a skladby nemeckej vety. Posledné tri kapitoly sú venované záverečným testom. Použité slovíčka a frázy vychádzajú zo živého hovoreného jazyka a akceptujú nový nemecký pravopis. Okrem precvičovania gramatiky umožňujú i rozširovanie slovnej zásoby a frazeológie. Publikácia je doplnená kľúčom k cvičeniam v samostatnej väzbe. Cvičebnica je vhodná na výučbu v triede či skupine, na samostatnú prípravu doma, na prípravu na maturitu, štátnu jazykovú skúšku, medzinárodné jazykové skúšky a pod. Cvičebnica je určená žiakom vyšších ročníkov základných škôl, študentom stredných a jazykových škôl, učiteľom, samoukom a ostatným záujemcom o štúdium nemčiny.

NÁZEV SOUBORU: Cvičebnica nemeckej gramatiky 2.pdf

AUTOR: Zuzana Raděvová

ISBN: 8073580535

VELIKOST SOUBORU: 2,10 MB

STÁHNOUT ČÍST

Kniha Cvičebnica nemeckej gramatiky 2 iba za 0,00 € v internetovom kníhkupectve KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.

Kniha Cvičebnica nemeckej gramatiky 2 iba za 0,00 € v internetovom kníhkupectve KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY