Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 2. ročník základných škôl

Interdrought2020.com Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 2. ročník základných škôl Image
Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 2. ročník základných škôl je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Eva Dienerová. Přečtěte si s námi knihu Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 2. ročník základných škôl na interdrought2020.com
Poučné, ale zároveň aj veselé texty ponúkajú žiakom pravopis samohlások, dvojhlások, spoluhlások,slabík a viet. Prostredníctvom nich si osvojujú žiaci potrebné gramatické zručnosti a vedomosti.Svojím obsahom cvičenia určite nadchnú žiakov k učeniu. Úlohy rozvíjajú myslenie, fantáziu a vedúk pochopeniu pravopisných javov a spoznávaniu významovej podoby slova.Cvičebnica zo série Krátke cvičenia a úlohy- je výbornou pomôckou pre rodiča, učiteľa i žiaka;- dá sa s ňou pracovať doma, v škole aj vo voľných chvíľach;- poskytuje analýzu chýb podľa kľúča správnosti;- každá kapitola učiva je ukončená testom;- umožňuje získať zručnosti správne písať slová, slovné spojenia aj vety;- cieľavedomým a sústavným precvičovaním utvára potrebné pravopisné vedomosti;- má prehľadné členenie učiva;- podporuje záujem o učivo;- vyhovuje aj žiakovi s pomalším pracovným tempom.Je spracovaná podľa nových vzdelávacích štandardov a je v súlade so Štátnym vzdelávacímprogramom pre 2. ročník základných škôl.

NÁZEV SOUBORU: Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 2. ročník základných škôl.pdf

AUTOR: Eva Dienerová

ISBN: 9788055171616

VELIKOST SOUBORU: 9,99 MB

STÁHNOUT ČÍST

Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 8. ročník ZŠ - Somorová Renáta . Publikácia s názvom Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 8. ročník základných škôl obsahuje množstvo praktických úloh na precvičovanie pravopisu, slovnej zásoby a tvaroslovia pre všetkých žiakov

Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 3. ročník základných škôl - Eva Dienerová: Krátky popis: Neodolatelný produkt Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 3. ročník základných škôl - Eva Dienerová od výrobce Ikar u nás najdete téměř zadarmo od 97 Kč : Obvyklá cena

SOUVISEJÍCÍ KNIHY