Databázové systémy - 2.diel

Interdrought2020.com Databázové systémy - 2.diel Image
Databázové systémy - 2.diel je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Marek Kvet. Přečtěte si s námi knihu Databázové systémy - 2.diel na interdrought2020.com
Vysokoškolská učebnica Databázové systémy je dielom kolektívu autorov, ktorí sa dlhodobo venujú problematike databázových technológií a spracovaniu dát vo svojej pedagogickej práci, ale aj v oblasti výskumu. Moderné databázové systémy patria v súčasnosti k najdôležitejším častiam informačných technológií. A s určitosťou môžeme vysloviť tvrdenie, že databázový systém tvorí srdce každého informačného systému.Táto kniha je inováciou dvoch predchádzajúcich vydaní, pričom súčasné vydanie, podobne ako predošlé vyda- nia, vychádza z prednášok a cvičení na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline pre študentov v študijnom odbore Informatika alebo Informačné systémy k predmetom Databázové systémy a Pokročilé databázové systémy. Nové vydanie je dôsledne prepracované a doplnené o najnovšie poznatky v oblasti databázových systémov. Je základným študijným materiálom pre vysokoškolských študentov, a zároveň si myslíme, že bude vhodným študijným materiálom aj pre ľudí z iných univerzít, pre pracovníkov firiem z oblasti informačných technológií, ktorí si chcú doplniť, prípadne rozšíriť znalosti z oblasti databázových systémov.Samotný obsah knihy je zameraný na zhrnutie podstatných znalostí z oblasti databázových technológií s dôrazom na relačný databázový systém a jazyk SQL, ale prináša aj teoretické znalosti nutné k vývoju informačných systémov. Obsahuje aj informácie z technologického pozadia databázových technológií a uvádza aj možnosti praktického použitia v aplikáciách.Časť textu obsahuje aj naše vlastné prístupy a prínosy v tejto oblasti, ktoré sú výsledkom našej výskumno-vývojovej a pedagogickej práce.- 2. prepracované vydanie

NÁZEV SOUBORU: Databázové systémy - 2.diel.pdf

AUTOR: Marek Kvet

ISBN: 9788055414898

VELIKOST SOUBORU: 4,47 MB

STÁHNOUT ČÍST

Uživatelské hodnocení a recenze na Kniha Matiaško Karol, Vajsová Monika, Kvet Michal - Pokročilé databázové systémy 2. diel. Odkazy na odborné recenze. Kompletní informace k výběru.

Moderné databázové systémy sú integrované takmer do každého informačného systému a rozsah služieb, ktoré ponúkajú, sa neustále rozširuje. To vyvoláva tlak na neustále zvyšovanie znalostí z prostredia databázových jazykov, ale aj ich administrácie a optimalizácie spracovania požiadaviek na uloženie a spracovanie dát ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY