Hravá matematika

Interdrought2020.com Hravá matematika Image
Trávit čas knihou Hravá matematika! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Hravá matematika a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikace popularizuje matematiku, je určena především mladším zájemcům o ni., žákům 2. stupně ZŠ a studentům nižších ročníků víceletých gymnázií. Autor vhodně vybral zajímavé "oříšky", které řešili již matematici ve starověkém Řecku, ale také matematici z pozdějších období a poutavě je vysvětluje dětem (např. Pascalův trojúhelník, zlatý řez). Je vhodně doplněna vhodnými obrázky a ilustracemi.

NÁZEV SOUBORU: Hravá matematika.pdf

AUTOR: Radek Chajda

ISBN: 9788025125328

VELIKOST SOUBORU: 10,32 MB

STÁHNOUT ČÍST

HRAVÁ MATEMATIKA 9 Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ ... FINANČNÍ MATEMATIKA 105. 2 Je dán zlomek 2 3 a smíšené číslo -2 2 5. Podle pokynů v tabulce sestav příklady a vypočítej je. Zachovej pořadí zlomků. Tyto výsledky uspořádej podle velikosti od nejmenšího k největšímu.

Matematika hrou . Hry a příklady pro základní školy . Příklady podle kategorie Číselné řady; Sčítání a odčítání; Násobení a dělení

SOUVISEJÍCÍ KNIHY