Z počátků moderní byrokracie

Interdrought2020.com Z počátků moderní byrokracie Image
Trávit čas knihou Z počátků moderní byrokracie! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Z počátků moderní byrokracie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Kniha přináší pohled na fungování nejvyššího zeměpanského úřadu na Moravě v letech 1748 - 1782. Hlavním úkolem této nejdůležitější politické instituce v zemi bylo zprostředkovávat a zajišťovat panovnickou vůli. Publikace postihuje dynamický vývoj instituce, zabývá se její strukturou, každodenním chodem, personálním složením, druhy vydávaných písemností i jejich oběhem, a to vše na pozadí tehdejších správních reforem a historických událostí.

NÁZEV SOUBORU: Z počátků moderní byrokracie.pdf

AUTOR: Zbyněk Sviták

ISBN: 9788086488912

VELIKOST SOUBORU: 9,91 MB

STÁHNOUT ČÍST

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol", který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Socialistické hnutí československých občanů Počátky činnosti Socialistického hnutí československých občanů spadají na přelomu let 1969/1970.

Z počátků moderní byrokracie : nejvyšší zeměpanský úřad na Moravě v letech 1748-1782 Název anglicky The Beginning of Modern Bureaucracy: The Supreme Land Governing Office (Allerhöchste Landesfürstliche Stelle) in Moravia between 1748 and 1782.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY