O trůn a lásku

Interdrought2020.com O trůn a lásku Image
O trůn a lásku je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Sigrid-Maria Grössing. Přečtěte si s námi knihu O trůn a lásku na interdrought2020.com
Řada okolností přispěla k tomu, že dynastie Habsburků vedla boj o trůn a lásku se vší tvrdostí. Sňatky, často uzavírané z politických důvodů,byly však zřídkakdy šťastné. Mnohý sňatek, který zpočátku vypadal velice slibně a výhodně, se ukázal jako neblahý a problematický. Pouze ve velmi vzácných případech byla manželství, zosnovaná z politických důvodů, také šťastná.

NÁZEV SOUBORU: O trůn a lásku.pdf

AUTOR: Sigrid-Maria Grössing

ISBN: 9788024913407

VELIKOST SOUBORU: 4,70 MB

STÁHNOUT ČÍST

O trůn a lásku. Jiří Pernes. Arcivévoda František Ferdinand, synovec Františka Josefa I., který se stal po smrti císařova jediného syna následníkem rakousko-uherského trůnu, byl stařičkým panovníkem považován za potížistu a jejich vztah byl...

Řada okolností přispěla k tomu, že dynastie Habsburků vedla boj o trůn a lásku se vší tvrdostí. Sňatky, často uzavírané z politických důvodů, byly však zřídkakdy šťastné, i když se zpočátku zdály být výhodné. Rudolf Habsburský snížil svou vážnost tím, že se oženil se čtrnáctiletou dívkou. Král Al

SOUVISEJÍCÍ KNIHY