Starnutie a staroba

Interdrought2020.com Starnutie a staroba Image
Trávit čas knihou Starnutie a staroba! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Starnutie a staroba a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
"Staroba –choroba!""Proti veku nieto lieku!" Naozaj platia tieto príslovia (alebo, ak chcete, "ľudové sentencie")? Je v nich veľa pravdy, ale nemožno ich brať doslovne. Totiž: Staroba nie je choroba, ale je to fyziologický stav istého (posledného) obdobia života človeka; no predsa býva spre­vádzaná mnohými ťažkosťami (ktoré majú „ráz ochore­ní“), ale i mnohými skutočnými chorobami. Preto, ak by sme chceli byť presní, mali by sme hovoriť:„Staroba je ako choroba“ (poprípade: „Staroba je samá choroba“).Proti veku (starobe, resp. starnutiu) naozaj niet lieku. Kto sa domnieva, že ťažkosti, spôsobené degeneratívnymi a involučnými zmenami jeho orgánov a tkanív na­trvalo odstráni nejakým prostriedkom – chemickým (liekom) alebo fyzikálnym (ope­ráciou alebo fyzioterapeuticky), veľmi sa mýli. To však nezna­mená, žeby sa liečba mala úplne zavrhnúť. Mnohé lieky môžu napríklad pomôcť aspoň na krátky čas zmier­niť ťažkosti, iné dokonca dokážu zlepšiť funkciu orgánov (a ak ide o orgán životne dôležitý, napr. srdce, môžu i predĺžiť život). Zmierniť problémy (i keď tiež iba prechodne) môžu aj niektoré metódy fyzikálnej liečby. A niekedy je nevyhnutný aj operačný zákrok. Veľký význam má aj aktivita (nielen telesná, ale aj duševná), zdravá strava a iné zložky tzv. životosprávy (ktorú možno označiť za jedinú účinnú prevenciu starnutia – nie v tom zmysle, žeby azda zabránila starnutiu, ale celkom iste spomalí vývoj mnohých involučných (degeneratívnych) zmien (funkčných i morfologických), a tým zlepší kvalitu života starého človeka. Dôležitý je aj vzťah okolia (blízkych i cudzích ľudí): títo môžu urobiť starému človeku zo života peklo, alebo naopak – zmierniť mu ťažkosti (mnohé dokonca úplne odstrániť).Publikácia, ako už napovedá jej titul, sa zaoberá príčinami starnutia, príznak­­mi staroby, problémami starých ľudí, ale i prevenciou týchto problémov (či aspoň niektorých z nich). Prevážna časť knihy je písaná odborným jazykom (pretože o istých veciach – ak nemá byť obsah zdeformovaný alebo zredukovaný – sa nedá hovoriť „kuchynskou“ rečou), ale vždy tak, aby im porozumel aj laik (napr. každý odborný výraz je preložený do slovenčiny, poprípade je podrobne vysvetlený jeho význam v danej súvislosti).

NÁZEV SOUBORU: Starnutie a staroba.pdf

AUTOR: M.B. Benjan

ISBN: 9788089241378

VELIKOST SOUBORU: 5,47 MB

STÁHNOUT ČÍST

Staroba a starnutie Starnutie je prirodzený jav, ktorý sa týka každého človeka bez rozdielu. Jeseň života so sebou prináša ako každé obdobie pozitívne chvíle ale aj tie negatívne. Zisťovali sme aké sociálne a zdravotné problémy vás v tejto životnej etape môžu stretnúť. ... Staroba - stav obmedzenej prispôsobivosti ...

STAROBA A STARNUTIE Š P E C I F I K Á S E N I O R O V 1. OKTÓBER Medzinárodný deň seniorov Mederiová Terézia, DAHE Oddelenie Výchovy k zdraviu

SOUVISEJÍCÍ KNIHY